Daily Gold Futures (วันที่ 17 มกราคม 2566)

Daily Gold Futures (วันที่ 17 มกราคม 2566)

Spot Gold แนวรับ 1895/1880 แนวต้าน 1915/1930 GOH23 แนวรับ 1915/1900 แนวต้าน 1935/1950 GF10G23/GFG23 แนวรับ 29,820/29,580 แนวต้าน 30,120/30,350

Gold Online (GOH23)

วานนี้ GOH23 แกว่งตัวผันผวน โดยเด้งฟื้นขึ้นแรงไปทำจุดสูงสุดที่ 1949.0 สลับแกว่งตัวลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 1931.8 และมาปิ ดที่ 1937.0

แนวโน้ม Gold online: GOH23 อาจแกว่งตัว โดยอาจแกว่งตัวขึ้นไปแนวต้าน 1935/1950 สลับชะลอลงมาแนวรับ 1915/1900

กลยุทธ์: แนะนำเปิด Long สัญญา GOH23 ที่แนวรับ 1915 และปิดสถานะที่แนวต้าน 1935/1950(Stop loss ที่ 1900)

Gold Futures (GF10G23)

วานนิ้ GF10G23 แกว่งตัวขึ้น โดยชะลอลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 29,950 สลับเด้งฟื้นขึ้นไปทำจุดสุงสุดที่ 30,140 และมาปิดที่ 30,120 (ราคาทองโลกอยู่ที่ 1917 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ค่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐที่ 33.07 บาท/ดอลลาร์และBasis สัญญา GF10Z22 ที่ 20 บาทเท่ากับ 29,981 บาท)

แนวโน้ม Gold Futures: ประเมิน GF10G23 อาจแกว่งตัว โดยแกว่งตัวขึ้นไปแนวต้าน 30,120/30,350 สลับชะลอลงมาแนวรับ 29,820/29,580

กลยุทธ์: แนะนำเปิด Long สัญญา GF10G23 ที่แนวรับ 29,820 และปิดสถานะที่แนวต้าน 30,120/30,350 (Stop loss ที่ 29,580)