กรุงศรี ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก - เงินกู้ ค่อยเป็นค่อยไป หนุนลูกค้าฟื้นตัว

กรุงศรี ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก - เงินกู้ ค่อยเป็นค่อยไป หนุนลูกค้าฟื้นตัว

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.15% - 0.50% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125% - 0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

      นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กรุงศรี ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการออม และเพิ่มผลตอบแทนให้กับลูกค้า 
    โดยหลังจากที่ธนาคารเพิ่งปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 14 เดือนในอัตรา 0.25% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา ครั้งนี้ธนาคารตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลาอื่นๆ ในอัตรา0.15% - 0.50% ต่อปี

      อีกทั้งตัดสินใจอย่างรอบคอบ และระมัดระวังในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา 0.125% - 0.25% ต่อปี 

      โดยนับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยของธนาคารด้วย เป็นครั้งแรกหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่สาม ในปี 2565 ซึ่งการปรับในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยธนาคารจะเฝ้าติดตามสัญญาณทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด และยังคงมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

    กรุงศรีปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

• อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เพิ่มขึ้น 0.15% - 0.50%

• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

- สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 6.08%

- สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.125% เป็น 6.325%

- สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มขึ้น 0.20% เป็น 6.25%

     ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์