เจาะลึกโปรไฟล์ 7 คีย์แมน บอร์ด หุ้น MORE

เจาะลึกโปรไฟล์ 7 คีย์แมน บอร์ด หุ้น MORE

ความร้อนแรงหุ้น MORE ยังคงเป็น Talk of The Town ต่อเนื่อง ล่าสุด ก.ล.ต. สั่งให้คณะกรรมการ เข้าชี้แจงภายใน 7 วัน จากข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ “กรุงเทพธุรกิจ” จะพาไปเจาะประวัติความเป็นมาของคณะกรรมการชุดล่าสุด

ความร้อนแรงปรอทแตกของหุ้น MORE ยังคงเป็น Talk of The Town ต่อเนื่อง ล่าสุด ก.ล.ต. สั่งให้คณะกรรมการ หุ้น MORE เข้าชี้แจงด้วยภายใน 7 วัน จากข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ  “กรุงเทพธุรกิจ” ได้ทำการเจาะลึกถึงประวัติความเป็นมาของคณะกรรมการชุดล่าสุด โดยพบว่า

1.พล.ต.ต. ลัทธสัญญา เพียรสมภาร

 • ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.มอร์ รีเทิร์น หรือ MORE ชื่อเดิม บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 หรือ DNA
 • อดีตเคยเป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 69 และเคยถูก นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ตรวจสอบการเป็นกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม ม.98(3) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบ ม.42(3) แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561
 • อดีตเคยเข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อร้อยเอกทรงกลด และนายศรีสุวรรณ ฐานหมิ่นประมาท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง หลังจากทั้งสองได้ยื่นคำร้องต่อ กกต. กล่าวหาว่า ตนถือหุ้นบมจ.มอร์ รีเทิร์น และ บมจ.ดีเอ็นเอ 2002 เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม.98(3) “ห้ามไม่ให้บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือกิจการใดๆ ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.” นั้นไม่เป็นความจริง เพราะตนไม่ได้เล่นหุ้นเลย ซึ่งที่ผ่านมา ตนได้เข้าไปชี้แจงกรณีนี้กับ กกต.แล้ว
 • อดีต ปี 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองประธานยุทธศาสตร์และการเมืองของพรรคเพื่อไทย)
 • ตำแหน่งก่อนเกียณ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • จบปริญญาโท รัฐประศาสน์ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 2.นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ

 • ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 บมจ.มอร์ รีเทิร์น หรือ MORE
 • ปัจจุบันนาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ เป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 บมจ. โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ COMAN
 • ปัจจุบันบมจ.มอร์ รีเทิร์น หรือ MORE เป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1  บมจ.เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น หรือ HEMP
 • อดีตเป็นกรรมการ บมจ.ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์
 • อดีตเป็นกรรมการ บริษัท ดิจิตอล พี.วี. จำกัด
 • จบปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 3.นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ

 • ปัจจุบันเป็นกรรมการ บมจ.มอร์ รีเทิร์น หรือ MORE 
 • ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น หรือ CSS  
 • ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ บมจ. ไอที ซิตี้ หรือ IT 
 • อดีตเป็นประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ยูบิส (เอเชีย) หรือ UBIS
 • อดีตเป็นกรรมการบริษัท ยูบิส พรีมาเทค จํากัด
 • อดีตเป็นกรรมการ บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 หรือ DNA ก่อนเปลี่ยนชื่อ บมจ.มอร์ รีเทิร์น หรือ MORE
 • เคยอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
 • เคยอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท สมาคมส่งเสิรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • เคยอบรมหลักสูตรบทบาทกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
 • เคยอบรมหลักสูตรกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 4.นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน

 • ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.มอร์ รีเทิร์น หรือ MORE 
 • ปัจจุบันเป็น กรรมการผู้จัดการ ซินเนอร์จีย์ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
 • ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ยูบิส (เอเชีย) หรือ LBIS
 •  ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ COMAN
 • ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ องศ์การคลังสินค้า
 • ปัจจุบันเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย / คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน / อาจารย์ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิชาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • เคยอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 171/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 5.นายปรวิชย์ โอภาส

 • ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.มอร์ รีเทิร์น หรือ MORE 

(จากการสืบค้นไม่ปรากฎรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวในข้อมูลสาธารณะ)

6.ดร.อริชัย รักธรรม

 • ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ บมจ.มอร์ รีเทิร์น หรือ MORE 
 • ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น หรือ SYNTEC
 • ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น หรือ ACC
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ผู้บรรยาย  วิชาการเงิน และการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปัจจุบันเป็นวิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อดีตเป็นนักวิเคราะห์อาวุโส บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 • อดีตเป็นรองประธานบริษัทอาวุโส บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 • อดีตเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • อดีตเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาการเงิน Dharmniti and Truth Capital Advisory บริษัทในเครือของ บมจ.เอ็มลิงค์ เอเซีย คอร์ปอเรชั่น
 •  อดีตเคยรักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ.เอ็มลิงค์ เอเซีย คอร์ปอเรชั่น
 • อดีตเป็น AVP - Corporate Planning บมจ.แอ็ดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส หรือ ADVANC
 •  เคยอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2549
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 14/2549
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 67/2548
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547
 • จบปริญญาเอก  Ph.D., Claremont Graduate School, USA , ปริญญาโท. Finance Claremont Graduate School, USA และปริญญาตรี Economics & Business Admin, Eastern Washington University, USA
 • พบถือหุ้น บมจ. วัฒนาการแพทย์ หรือ NEW เป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่ 16 จำนวน 81,000 หุ้น หรือ 0.81% ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 พ.ค.65

 7.นายภัทร์บดี โฉมวงศ์

 • ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ บมจ.มอร์ รีเทิร์น หรือ MORE 

(จากการสืบค้นไม่ปรากฎรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวในข้อมูลสาธารณะ)