‘ดาโอ’ ปัดข่าวทุนเกาหลีใต้ทิ้ง แต่ยอมรับมีผู้สนใจซื้อหุ้น 3-4 ราย

‘ดาโอ’ ปัดข่าวทุนเกาหลีใต้ทิ้ง แต่ยอมรับมีผู้สนใจซื้อหุ้น 3-4 ราย

“ดาโอ” ปัดข่าวกลุ่มทุนเกาหลีใต้ขายกิจการในไทย แต่ยอมรับมีสถาบันการเงินในเกาหลีใต้ 3-4 รายสนใจซื้อหุ้นกลุ่มธุรกิจการเงินดาโอในไทย พร้อมยืนยันฐานะการเงินยังแข็งแกร่ง และยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ตลอดมา

ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ส่งจดหมายเวียนถึงเพื่อนพนักงานและกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) โดยระบุถึงกระแสข่าวลือเรื่องกลุ่มทุนเกาหลีใต้เตรียมถอนทุนว่า ตามที่สำนักข่าว Bloomberg และข่าวหุ้น ได้นำเสนอข่าวว่า DAOL Investment & Securities ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ. ดาโอ (ประเทศไทย) หรือ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) จะทำการขายกิจการในประเทศไทยนั้น บริษัทขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง

แต่อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา มีสถาบันการเงินชั้นนำในเกาหลีใต้ 3-4 บริษัท ที่มีฐานเงินทุนแข็งแกร่ง และมีศักยภาพสูง ซึ่งแต่ละรายมีส่วนของทุนมากกว่า 200,000 ล้านบาทขึ้นไป แสดงความสนใจที่จะทำธุรกิจตลาดทุนในไทย เนื่องจากมองว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และแสดงความสนใจจะเข้าซื้อ กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ผ่านทาง บริษัทแม่ DAOL Investment & Securities ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการเจรจาตกลงกัน หากมีข้อตกลงที่ชัดเจนแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ขั้นตอนต่างๆ ในประเทศเกาหลีใต้ จะไม่กระทบกับความมั่นคงของบริษัท และการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด อีกทั้งฐานะทางการเงินของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ ยังคงมีความแข็งแกร่ง และบริษัทยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากบริษัทแม่ คือ DAOL Investment & Securities ประเทศเกาหลีใต้ตลอดมา