กรุงศรี คิกออฟ “ฮับสายฟินเทค’ แห่งแรกในเชียงใหม่ ปูทางปั้นคนเทค

กรุงศรี คิกออฟ “ฮับสายฟินเทค’ แห่งแรกในเชียงใหม่  ปูทางปั้นคนเทค

กรุงศรี คิกออฟ “ศูนย์กลางนวัตกรรมสายเทค” แห่งแรกในเชียงใหม่ เปิดทางปั้นคนเทค-สร้างนวัตกรรมดิจิทัลยุคใหม่

     ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า หลายสถาบันการเงินให้ความสำคัญมาก กับการทรานฟอร์มธุรกิจธนาคาร เพื่อหนีการถูกดีสรัปชันจากเทคโนโลยี ทำให้หลายธนาคารเริ่มมีการลงทุนครั้งใหญ่ ไม่ก็แตกหน่อธุรกิจ ไปสู่บริษัทลูก เพื่อหันไปรุกด้าน “เทคโนโลยี”ที่เป็นเรื่องใหม่ ที่เป็นเรื่องสำคัญมากขึ้น

     “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” ถือเป็นอีกหนึ่งแบงก์ ที่เห็นการ ทรานฟอร์มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนในด้านเทคโนโลยี การเปิดบริษัทหลายบริษัท เพื่อตอกย้ำ ถึงการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี เช่น การเปิด บริษัท กรุงศรี นิมเบิล จำกัด บริษัทที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้พัฒนาแอปฯ รวมถึง บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ที่เป็นธุรกิจการเงิน ที่ทำหน้าที่ออกไปลงทุน ในบริษัทสตาร์ทอัพ ที่เป็นเทรนด์ใหม่ของโลก

      ล่าสุด ธนาคารกรุงศรี ได้เปิดตัว Krungsri Innovation x Chiang Mai ซึ่งเป็นฮับสายฟินเทคแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ 

     “เซอิจิโระ อาคิตะ” กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารหวังว่า  Krungsri Innovation x Chiang mai จะเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้และอัปเดตเทรนด์สำหรับคอมมูนิตี้สายเทค (TECH Community) เพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างสรรคค์ด้านการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ และหวังว่าฮับจะเป็นพื้นที่ ในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ และโอกาสให้เหล่าเทคทาเลนท์ต่อไป

       ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกรุงศรี จากที่ผ่านมา ที่พยายามผลักดันให้เกิดพัฒนาการทางด้านดิจิทัลและนวัตกรรมในหลากหลายมิติ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการตอบสนองและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และด้วยเครือข่าย MUFG ที่แข็งแกร่ง ทำให้ กรุงศรีมุ่งหน้าต่อยอดการมองหาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆ กับหาพันธมิตรที่จะมาร่วมสรรค์สร้างระบบนิเวศแห่งนวัตกรรมร่วมกัน เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ให้เกิดการเติบโตด้านนวัตกรรมใหม่ๆในอนาคต

    “สยาม ประสิทธิศิริกุล” ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรี” ให้ความสำคัญมากกับการสร้าง “บุคลากร”ที่มีความสามารถเพื่อเดินหน้าสรรค์สร้างระบบนิเวศทางการเงินแห่งอนาคตที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหวังว่า “ฮับสายฟินเทค”ครั้งนี้ จะเป็นพื้นที่ ให้ Tech Talent ใช้เป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการเงินในอนาคต

     นอกจาก Krungsri Innovation x Chiang Mai ศูนย์กลางเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเงินแล้ว อนาคตกรุงศรีฯมีแผนต่อยอดการเติบโตด้านเทคโนโลยี ไปสู่หัวเมืองชั้นนำของไทยเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย

      “เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี แต่ไม่ได้มองที่เทคโนโลยีที่แพงที่สุด ทันสมัยที่สุด เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจไม่ตอบโจทย์ลูกค้าเรา ดังนั้นเราต้องเริ่มต้นที่ Customer Centric คือการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบโจทย์สังคม ตอบโจทย์ลูกค้า แก้ปัญหาให้กับประเทศในระยะข้างหน้า”

    “สายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์” ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและข้อมูลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การพัฒนาด้านธุรกิจการเงิน ในปัจจุบันไม่ได้จำกัดเพียง การนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านบริการทางการเงินเท่านั้น

      สำหรับ กรุงศรี มองไปไกลกว่านั้น โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการธุรกิจกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัล รวมถึงบุคลากรที่ทำงานด้านนี้เพื่อส่งมอบโซลูชันด้านการเงินที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกระดับ

     เป้าหมายของธนาคาร หากมองในมุมแบงก์ คือการ “ยึดลูกค้าเป็นที่ตั้ง” โดยการ Development เทคโนโลยีให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนมากที่สุด ให้ลูกค้ามั่นใจ เชื่อมั่นว่า ปลอดภัยมากที่สุด

     และ “กรุงศรี” ในฐานะที่แบงก์เป็นศูนย์กลาง ที่เคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จุดมุ่งหมายเราคือ การทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพ เพื่อให้เกิดการต่อยอด เทคโนโลยี ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ ให้สามารถนำไปใช้ระดับภูมิภาค Regional ได้ด้วย ดังนั้นเป้าหมายของ “กรุงศรี”คือ การมีแพลตฟอร์ม หรืออีโคซิสเต็มที่ Plug and Play ได้ง่าย

       “เราพยายามดู และพยายามสร้างโอเพ่นแพลตฟอร์ม เพื่อใช้ต่อยอดในอีโคซิสเต็ม และทำตัวเองให้เป็น Invisible banking ให้แบงก์กลืนไปกับชีวิตประจำวันของลูกค้า”

      การพัฒนานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีของธนาคาร ที่ผ่านมา ใช้ไปกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากขึ้น และปรับปรุงระบบดิจิทัลแบงกิ้ง โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี2563-2564 ธนาคารลงทุนกับสิ่งเหล่านี้มากกว่า100%จากงบที่มีอยู่ 

      ส่วนหนึ่งเพื่อใช้มองหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อมาตอบโจทย์แบงก์ ตอบโจทย์ลูกค้าในอนาคต เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน หรือล่าสุดที่ธนาคารอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการชำระเงินใหม่ ที่กำลังทดสอบกับลูกค้ารายใหญ่ของแบงก์ เพื่อให้เกิดศักยภาพในการชำระเงินมากขึ้น

      เหล่านี้ ก็หวังว่า จะนำไปสู่ ฐานลูกค้ามากขึ้น ให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น สามารถให้บริการลูกค้าที่มากกว่าเดิม อยากเข้าไปตอบโจทย์ลูกค้าในชีวิตประจำวัน และทำให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินมากขึ้น ส่วนแผนระยะยาวของธนาคาร ในช่วง 3ปีข้างหน้า ปี2567-2569 “กรุงศรี”จะไปแข่งขันระดับ regional ผ่านเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ที่ธนาคารสร้างขึ้นมาไปสู่ระดับภูมิภาคได้

    “ธีรพงศ์ มหธรรม”กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุงศรี นิมเบิล จำกัด กล่าวว่า หัวใจหลักขง กรุงศรี นิมเบิล คือ การก้าวไปสู่บริษัทเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของประเทศในอนาคต ดังนั้นภารกิจของบริษัทขณะนี้ คือมีหน้าที่ในการช่วยขับเคลื่อนแบงก์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมาใช้กับธนาคาร และเน้นพัฒนาคน Tech talent

      ดังนั้นหวังว่า Krungsri Innovation ฮับแห่งแรกที่เชียงใหม่ครั้งนี้ จะเป็นฮับที่เปิดโอกาสในการสร้าง Tech talentใหม่ รวมถึึงเป็นพื้นที่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆออกมามากขึ้น อนาคตคงเห็นการต่อยอด การสร้าง “ฮับ”สายเทคต่อเนื่อง โดยขณะนี้มองไว้ 2-3แห่ง ที่จะเป็นศูนย์กลางสร้างนวัตกรรมต่อไป

      "แซม ตันสกุล" กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุงศรี ฟินโนเวตจำกัด กล่าวว่า การทำงานของกรุงศรีฟิโนเวต ในช่วง 5ปีที่ผ่านมา มีการเข้าไปทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพแล้ว 72 แห่ง 145 โปรเจ็กซ์ มีหลายรายที่เข้าไปลงทุนที่ไปสู่ยูนิคอร์นแล้ว  

    สิ่งที่อยากทำให้อนาคต คือการสร้างโรงเรียน หรือศูนย์ลงทุนในสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดในโลก ในประเทศไทย เพราะมองว่า หากไม่สร้างสตาร์ทอัพ ไม่ทำตอนนี้ อีก 2ปี จะไม่มียูนิคอร์นตัวใหม่ๆเข้ามาอีกเลย แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ ก็ต้องอาศัยการร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐเอกชน เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายได้