ก.ล.ต.เผย นักลงทุนไทยซื้อขาย 'คริปโท' เพิ่มขึ้นในเดือน ก.ย.

ก.ล.ต.เผย นักลงทุนไทยซื้อขาย 'คริปโท' เพิ่มขึ้นในเดือน ก.ย.

ก.ล.ต.เผย นักลงทุนไทยซื้อขาย 'คริปโท' เพิ่มขึ้นในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 1 พันล้านบาท และนักลงทุนต่างประเทศเริ่มซื้อขายคริปโทลดลงตั้งแต่ ส.ค.65 รวมทั้งบัญชีผู้ซื้อขายในไทยเดือนก.ย. เคลื่อนไหว 2.47 แสนบัญชี ลงต่ำสุดในรอบ 1 ปี เหรียญ KUB ยังคงให้ผลตอบแทนติดลบมากสุด 87.31%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยรายงานตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก (23 ก.ย.2565)  มีมูลค่าตามราคาตลาด อยู่ที่ประมาณ0.93 ล้านล้านดอลลาร์ ซื้อขายต่อวัน 6.54 แสนล้านดอลลาร์

โดยมูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย เดือนส.ค. 2565 อยู่ที่ 6.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด จากระดับ 2.5 แสนล้านบาท ในเดือน ม.ค.2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย.2565) ก.ล.ต.เผย นักลงทุนไทยซื้อขาย 'คริปโท' เพิ่มขึ้นในเดือน ก.ย.

รวมทั้งจำนวนบัญชีซื้อขายที่มีการเคลื่อนไหว ของผู้ซื้อขายประเภททุนบุคคลในประเทศ ตลอดเดือนส.ค.2565 มีการเคลื่อนไหว 247,000 บัญชี จากทั้งหมด 2,867,231 บัญชี ซึ่งลดลงต่ำสุดในรอบ 1 ปี 

ก.ล.ต.เผย นักลงทุนไทยซื้อขาย 'คริปโท' เพิ่มขึ้นในเดือน ก.ย.

โดยนักลงทุนในประเทศไทย ซื้อขายเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ อยู่ที่ 1 พันล้านบาท จากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 3 แสนล้านบาท รวมทั้งผู้ซื้อขายประเภทนิติบุคคลต่างประเทศซื้อขายลดลง

ทั้งนี้ในปี 2565 มูลค่าซื้อขายสะสมแยกประเภทสินทรัพย์พบว่าค่อนข้างกระจายตัว โดยมีมูลค่าสินทรัพย์สูงสุดบนศูนย์ซื้อขายในประเทศไทย ได้แก่ ธีเทอร์ (Tether) มีมูลค่าซื้อขาย 1.44 แสนล้านบาท ,บิตคอยน์ (Bitcoin) 9.93 หมื่นล้านบาท และอีเธอเรียม (Ethereum) มีมูลค่าซื้อขาย 7.37 หมื่นล้านบาท

สำหรับ ทั้ง 3 สินทรัพย์นี้มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดบนศูนย์ซื้อขายในประเทศไทย  ขณะที่เหรียญ KUB มีมูลค่าซื้อขายบนศูนย์ซื้อขายในประเทศไทย ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 5 อยู่ที่  4.6 หมื่นล้านบาท และให้ผลตอบแทนติดลบ 89.25%