บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดกองทุน RMF ใหม่ เจาะโอกาสโตกับนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดกองทุน RMF ใหม่  เจาะโอกาสโตกับนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดกองทุน RMF ใหม่ เจาะโอกาสเติบโตไปกับธุรกิจเมกะเทรนด์แห่งอนาคตที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล กับ “กองทุน SCBRMDIGI” เสนอขายครั้งแรก 23 - 29 ก.ย.นี้

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ SCBAM เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นปัจจัยเร่งให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกออนไลน์ และดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมาก

โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับ และสร้างโอกาสให้กับธุรกิจยุคใหม่ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล” ส่งผลให้บริษัทที่เป็นผู้นำและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดกองทุน RMF ใหม่  เจาะโอกาสโตกับนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยคาดการณ์ว่าในช่วงปี 2565 - 2575 อุตสาหกรรมดิจิทัลจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 14.2% ทำให้ธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้กลายเป็นธุรกิจเมกะเทรนด์แห่งโลกอนาคตที่น่าสนใจลงทุน

SCBAM จึงเปิดเสนอขาย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ SCBRMDIGI กองทุนรวมประเภท RMF เพื่อร่วมโอกาสเติบโตและรับผลตอบแทนไปกับธุรกิจนี้ โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565

กองทุน SCBRMDIGI เน้นลงทุนในธุรกิจที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางดิจิทัล และเป็นเมกะเทรนด์ของโลกไปอีกนานหลายปี รวมถึงบริษัทที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเติบโตที่ยั่งยืน (ESG Integration) กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก มีกลยุทธ์การลงทุนผสมผสานด้วยวิธีการ Top-down/ Bottom-up โดยจะคัดเลือกหุ้นที่เป็น Best Idea จำนวน 30-50 บริษัทเข้าสู่พอร์ตลงทุนเพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่โดดเด่นจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าว และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (risk-adjusted return) ในระยะยาวได้ดีอย่างสม่ำเสมอ 


 “กองทุนนี้ได้วางกรอบการลงทุนด้วยแนวคิดการมองไปข้างหน้า (Forward-looking) เพื่อเสาะหาบริษัทที่เป็นผู้นำ และมีความได้เปรียบทางธุรกิจ มีแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงมีมูลค่าที่เหมาะสม โดยมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนเทคโนโลยีทางดิจิทัล เช่น Cloud Computing, AI, Automation, Internet of things และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีทางดิจิทัล

เรามีมุมมองว่า บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลนี้ จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเทรนด์การเปลี่ยนแปลงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว สำหรับการจัดตั้งกองทุนนี้ บริษัทมุ่งหวังตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนที่ต้องการหาโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มจากการออมเงินในระยะยาวเพื่อไว้ใช้ช่วงวัยเกษียณอายุ และสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ด้วย” นางนันท์มนัส กล่าว

พิเศษ สำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุน SSF / RMF ระหว่างวันที่ 19 ก.ย. 65 – 30 ธ.ค. 65 รับโปรโมชั่น Fund Back มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท เป็นหน่วยลงทุนกองทุน SCBSFF 

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์