กลยุทธ์การลงทุน ประเด็นการปรับขึ้นของหุ้นไทยก่อนเลือกตั้ง (pre-election rally)

กลยุทธ์การลงทุน ประเด็นการปรับขึ้นของหุ้นไทยก่อนเลือกตั้ง (pre-election rally)

สถิติตลาดหุ้นไทยชี้ว่า SET Index ปรับขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง ช่วง 3 เดือนก่อนเลือกตั้งทั่วไป

เมื่อวานนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่าหากไม่มีการประกาศยุบสภา จะมีการจัดเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566  ดังนั้น เราจึงย้อนมาดูผลการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้ง หรือที่เรียกกันว่า pre-election rally ทั้งนี้ ดังที่แสดงใน figure 1 ข้อมูลจากการเลือกตั้ง 10 ครั้งที่ผ่านมา ระหว่างปี 2531-2562 แสดงให้เห็นว่าดัชนี SET ขยับขึ้น 6.8% และ 3.0% ในช่วง 3 เดือน และ 1 เดือนก่อนวันเลือกตั้งตามลำดับ เมื่อการเลือกตั้งผ่านไปแล้ว ตลาดจะยืนต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง แต่ผลตอบแทนในช่วง 3 เดือนหลังการเลือกตั้งจะลดลงเฉลี่ย 5.8%
ดังนั้น เราจึงพูดได้ว่าตลาดไทยมีแนวโน้มที่จะวิ่งขึ้นก่อนการเลือกตั้ง และปรับลดลงหลังเลือกตั้ง

 

กลยุทธ์การลงทุน ประเด็นการปรับขึ้นของหุ้นไทยก่อนเลือกตั้ง (pre-election rally)

เมื่อดูเป็นรายกลุ่ม หุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศมักจะขึ้นดีในช่วงที่ตลาดวิ่งขึ้น ในขณะที่หุ้น defensive มักจะขึ้นได้น้อยกว่า

ดังแสดงใน figure 2 ข้อมูลรายกลุ่มชี้ว่าหุ้นกลุ่มที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศมักจะ outperform ในช่วงที่ตลาดวิ่งขึ้นก่อนเลือกตั้ง เนื่องจาก i) นักลงทุนคาดหวังว่ารัฐบาลใหม่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปในทางที่ดีขึ้นได้ และ ii) ในช่วงท้ายขอรัฐบาลเดิม ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง รัฐบาลมักจะเร่งออกนโยบายกระตุ้นการบริโภค หรือ นโยบายประชานิยมออกมาเพื่อทำคะแนน ทั้งนี้ จากข้อมูลในอดีต พบว่า กลุ่มสื่อ ไฟแนนซ์ และธนาคาร เป็นสามกลุ่มหลักที่ขยับขึ้นมากที่สุดในช่วง 3 เดือนก่อนเลือกตั้ง ในทางกลับกัน หุ้นกลุ่มที่เคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจโลกและหุ้น defensive มักจะ underperform ดัชนี SET ในช่วงเดียวกัน

กลยุทธ์การลงทุน ประเด็นการปรับขึ้นของหุ้นไทยก่อนเลือกตั้ง (pre-election rally)

โอกาสที่ตลาดจะวิ่งขึ้นก่อนเลือกตั้ง และ Fed หยุดขึ้นดอกเบี้ย เป็นสัญญาณดีต่อตลาดหุ้นไทยใน 1Q66 เราแนะนำให้ลงทุนต่อเนื่องไปในช่วงที่ตลาดยังผันผวนอยู่ในขณะนี้

เมื่ออิงจากกรอบเวลาการจัดเลือกตั้งของ กกต. ในเดือนพฤษภาคม 2566 เราคาดว่าจะเห็นตลาดเริ่มวิ่งขึ้นก่อนการเลือกตั้งจากเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป (3 เดือนก่อนเลือกตั้ง) ทั้งนี้ เรายังอาจเห็นปัจจัยกระตุ้นด้านบวกที่สำคัญจากฝั่งสหรัฐอีกด้วย ปัจจัยแรกคือเงินเฟ้อสหรัฐอาจจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นจากฐานที่สูงขึ้นมาก ปัจจัยที่สองคือการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed น่าจะจบรอบแล้วใน 1Q66 ดังนั้น เราจึงค่อนข้างมั่นใจว่าตลาดมีแนวโน้มจะแข็งแกร่งใน 1Q66 และแนะนำให้นักลงทุนยังคงลงทุนต่อเนื่องไปในช่วงที่ตลาดผันผวนอยู่ในขณะนี้ สำหรับหุ้นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะ outperform ในช่วงที่ตลาดวิ่งขึ้นก่อนเลือกตั้งนั้น ในกลุ่มธนาคารเราชอบ KBANK* และ KTB* ส่วนกลุ่มไฟแนนซ์เราชอบ TIDLOR* และกลุ่มสื่อเราชอบ BEC* และ PLANB*