ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.3226 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0654 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 37.3226 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0654 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (21 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.3226 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (20 ก.ย. 65) อยู่ที่ระดับ 37.3880 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0654 บาท/ยูโร)