iPhone 14 มาแล้ว! คาดยอดขาย iPhone ยังไม่ลด แม้เศรษฐกิจโลกหดตัว

iPhone 14 มาแล้ว! คาดยอดขาย iPhone ยังไม่ลด แม้เศรษฐกิจโลกหดตัว

ผลจากสภาวะเศรษฐกิจโลกหดตัว และเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ทำยอดส่งมอบสมาร์ทโฟนทั่วโลกชะลอตัว แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ยอดขาย iPhone ของ Apple ยังเติบโต ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทในกลุ่ม Information Technology ที่มีงบการเงินแข็งแกร่งต่อเนื่อง

ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้คนทั่วโลกต่างจับตาการเปิดตัวของ iPhone 14 Series รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่าง AirPods Pro และ Apple Watch รุ่นใหม่ๆ โดยไทยนั้นได้เลื่อนเป็นประเทศในกลุ่ม Tier 1 ที่ได้สิทธิในการสั่งซื้อและสั่งจองพร้อมกับฝั่งสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดี ในครั้งนี้ประชาชนก็ยังคงจับตามองคุณสมบัติใหม่ๆ ของ iPhone 14 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด รวมถึงราคาที่วางจำหน่าย ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคา iPhone 14 ในหลายประเทศมีราคาเพิ่มสูงขึ้นจากผลกระทบค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้นอย่างมาก

สำหรับในด้านของการลงทุนนั้น นักลงทุนยังคงกังวลว่า ยอดขายของ iPhone จะชะลอลงหรือไม่ หลังจากรายงานของ IDC (International Data Corporation) ในเดือน ก.ค. ได้ระบุยอดส่งมอบ smartphone ทั้งโลกชะลอถึง 8.7% ในไตรมาสที่ 2/2022 และเป็นการชะลอต่อเนื่องถึง 4 ไตรมาส จากผลของสภาวะเศรษฐกิจที่มีโอกาสชะลอ และ เงินเฟ้อ ที่เร่งตัวขึ้น อย่างไรก็ดี จากข้อมูลคาดการณ์ล่าสุดนักวิเคราะห์ Bloomberg ยังคงคาดว่ายอดขาย iPhone ในไตรมาสที่ 3 - 4 ของปี 2022 จะยังเติบโตได้มากกว่าปี 2021 ซึ่งคงต้องรอดูว่าฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่ Apple ได้ออกมานั้นจะได้รับการตอบรับจากผู้ใช้ได้มากน้อยเพียงใด  

นักวิเคราะห์คาดการณ์ยอดขาย iPhone ในไตรมาสที่ 3 – 4 ของปี 2022 ยังเติบโตมากกว่าปี 2021

iPhone 14 มาแล้ว! คาดยอดขาย iPhone ยังไม่ลด แม้เศรษฐกิจโลกหดตัว  

Source : Bloomberg

รายได้จากภาคบริการจะมีสัดส่วนมากขึ้นถึง 1 ใน 4 ภายในปี 2024

ที่ผ่านมา Apple มีรายได้หลักกว่า 50% มาจากยอดขาย iPhone แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ Apple จะเน้นการให้ความสำคัญกับรายได้ที่เกิดจากภาคบริการ (Services เช่น บริการ iCloud, Apple Music, Apple Store) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่เกิดจาก subscription services ที่ถือว่าเป็นรายได้ที่มีความมั่นคง อีกทั้งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงถึง 70% ซึ่งรายได้ในส่วนนี้ยังมีโอกาสที่จะยังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้อีก เนื่องจากผู้ใช้งานมักจะชื่นชอบประสบการณ์จากการใช้งาน (ecosystem ที่ถูกออกแบบจาก Apple) 

สัดส่วนรายได้ของบริษัท Apple (Revenue Breakdown %)

iPhone 14 มาแล้ว! คาดยอดขาย iPhone ยังไม่ลด แม้เศรษฐกิจโลกหดตัว
 
Source: Goldman Sachs

โดยภาพรวม Apple ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทในกลุ่ม Information Technology ที่มีงบการเงินแข็งแกร่งต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจออกมาชะลอตัวทั่วโลก การแพร่ระบาดของไวรัสที่ยังคงเผชิญอยู่ เชื่อว่าจะไม่สร้างผลกระทบต่อผลประกอบการของ Apple มากนัก ขณะเดียวกันยอดขายและกำไรยังเติบโตได้ดี ประกอบกับบริษัทยังเน้นการสร้างรายได้ในฝั่งการบริการมากขึ้นผ่าน subscription services รวมถึงเน้นการขายอุปกรณ์เสริม เป็นต้น 

ที่มา : Goldman Sachs, CNBC, Financial Times, International Data Corporation (IDC)

ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่ได้รับมาและพิจารณาแล้วเห็นว่า น่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ แท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ความเห็นที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏ อยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือ TISCO Contact Center โทร. 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds