กลับหน้าแรก
ของที่ระลึกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ของที่ระลึก เป็นอีกส่วนสำคัญที่อยู่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 นี้ หรือในชื่อ “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Coronation of King Rama X” นั้น ทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยพระองค์เอง รวมถึงพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมาย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ

ในส่วนของที่ระลึกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ประกอบด้วย

เข็มที่ระลึก ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
โดยเข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดทำด้วยวัสดุดีบุกผสมทองแดง ขึ้นรูปตามตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดความสูง 3.8 เซนติเมตร ชุบทองด้านหน้าและหลัง พื้นสีน้ำเงินลงยาขอบสีทอง พระปรมาภิไธย วปร. ลงยาสีขาว และคชสีห์ ลงยาสีม่วงอมชมพู ข้อความพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ลงยาสีเขียวสนิม ตัวหนังสือสีทอง ด้านหลังจารึกตัวอักษรพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เข็มกลัดด้านหลังพร้อมหัวล็อกใช้วัสดุทองเหลืองชุบทอง เข็มที่ระลึกนั้น บรรจุในกล่อง จัดทำด้วยวัสดุกระดาษอาร์ตอัดลายความหนา 120 แกรม เคลือบสีเหลืองทอง หุ้มพลาสติก ขึ้นรูปทรงกล่อง ขนาด 6.4 x 6.8 x 2.8 เซนติเมตร ฝากล่องด้านบนประดับด้วยตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิพม์ด้วยสีทอง ด้านข้างในกล่องเป็นสีขาวงาช้าง
เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เป็นลักษณะเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งตอนนี้มีร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ฯ อย่างแพร่หลาย เพื่อให้ประชาชนสามารถหาซื้อได้ตามสะดวก
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก และร่วมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เหรียญทองคำ 99 เปอร์เซ็นต์ ประเภทขัดเงา เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มม. น้ำหนัก 20 กรัม
เหรียญเงิน 92.5 เปอร์เซ็นต์ ประเภทขัดเงา เส้นผ่าศุนย์กลาง 35 มม. น้ำหนัก 22 กรัม
เหรียญโลหะสีขาว หรือ ทองแดงผสมนิกเกิล เส้นผ่าศุนย์กลาง 32 มม. น้ำหนัก 15 กรัม

เหรียญที่ระลึก
เหรียญแพลทินัม (Platinum) เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม. น้ำหนัก 240 กรัม
เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ 95 เปอร์เซ็นต์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. น้ำหนัก 70 กรัม
เหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ 95 เปอร์เซ็นต์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. น้ำหนัก 60 กรัม

สแตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรงกูร ซึ่งความพิเศษของแสตมป์ชุดประวัติศาสตร์ชุดนี้ คือ การใช้เทคนิคเพิ่ม 5 สีบนฟอยล์กระจก (อลูมินเนียมซิลเวอร์ฟอยด์) เป็นครั้งแรกของโลก เพื่อเพิ่มความสวยงามแวววาวให้แก่ภาพบนดวงแสตมป์ พร้อมปั๊มดุนนูนอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ข้อความชื่อประเทศ ชนิดราคา และองค์พระฉายาลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีความพิเศษที่ฉลองพระองค์ ซึ่งได้ใช้สีขาวชนิดพิเศษ เพื่อให้ฉลองพระองค์เป็นสีที่สมจริง โดยแสตมป์เป็นชนิดราคา 10 บาท จัดพิมพ์ทั้งสิ้น 3 ล้านดวง หรือ 3 แสนแผ่น (1 แผ่นมี 10 ดวง)

นอกจากนี้ยังมี การจัดทำเข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิมพ์ข้อความ “เสด็จออกสีหบัญชร ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒” โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 100,000 เข็ม การประปานครหลวงจัดทำกระบอกน้ำพลาสติกชนิดพกพาประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 300,000 ใบ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่มาร่วมเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลอีกด้วย
หมายเหตุ : ข้อมูลและภาพเรียบเรียงจาก หนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดทำโดย คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย ณัฏฐภัทร จันทวิช
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) หอสมุดแห่งชาติ