• 28 พฤศจิกายน 2563

  กฟผ. ขอความร่วมมือ งดเผาไร่อ้อย-วัชพืช ลด PM 2.5 

  กฟผ. ขอความร่วมมือเกษตรกรไม่เผาไร่อ้อย ตอซังข้าวและวัชพืช ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ใกล้แนวเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และระบบไฟฟ้าของประเทศ พร้อมช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 รักษาสิ่งแวดล้อม

 • 27 พฤศจิกายน 2563

  TNDR 15 มหาวิทยาลัยรวมพลังรับมือ“ภัยพิบัติ”

  ภัยพิบัติ อันดับ 1 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือ เรื่องน้ำ เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำป่าไหลหลาก น้ำกัดเซาะชายฝั่ง น้ำเอ่อล้น 2 ข้างทาง อันดับรองลงมา คือ เรื่องภูมิอากาศ เรื่องลม ภัยพิบัติที่มีความถี่ เข้มข้น และสลับซับซ้อนมากขึ้น

 • 22 พฤศจิกายน 2563

  สธ.แนะประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ปรับกิจกรรมการใช้ชีวิต

  สธ. แนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ต่อเนื่องทุกวัน พร้อมปรับกิจกรรม การดำเนินชีวิตประจำวัน ลดกิจกรรมกลางแจ้ง ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็กได้

 • 21 พฤศจิกายน 2563

  เอสซีจี ชวน Challenge ต่อยอด“ลดโลกร้อน เริ่มที่เรา”

  เมื่อ “การลดโลกร้อน” เริ่มได้ง่าย ๆ จากเรื่องใกล้ตัว เช่น “แค่รีไซเคิล ก็ลดโลกร้อนได้” เปลี่ยนกล่องพัสดุ กลายเป็นของขวัญที่แปลกตา

 • 20 พฤศจิกายน 2563

  'กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้' เคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

  เต็ดตรา แพ้ค เดินหน้า “โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” ระยะที่ 5 ส.ค.63 - ก.ค. 64 ขยายพื้นที่เป้าหมายและยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป ในการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วสำหรับการรีไซเคิล ตั้งเป้ารวบรวมกล่องเครื่องดื่ม 1,100 ตัน

 • 20 พฤศจิกายน 2563

  'ขุดสระ สร้างแก้มลิงพวง' กักน้ำฝนทำเกษตร แก้ภัยแล้ง

  ชุมชนบ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นำวิธีบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการ “ขุดสระสร้างแก้มลิงพวง” เพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในหน้าแล้งให้มากที่สุด