• 19 กุมภาพันธ์ 2564

  'ลด ละ เลิก' สร้างขยะพลาสติก สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

  ข้อมูลสถานการณ์ขยะพลาสติก จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พบว่า ปี 2562 ไทยมีขยะพลาสติก 2.12 ล้านตัน ปี 2563 สถานการณ์โควิดทำให้พุ่งไปสู่ 3.4 ล้านตัน หรือ 60% ส่วนการนำมารีไซเคิล ปี 2562 รีไซเคิลได้ 4.9 แสนตัน และ ปี 2563 รีไซเคิลได้ 6.6 แสนตัน

 • 12 กุมภาพันธ์ 2564

  จุฬาฯ วิจัย “แสมทะเล" แก้ผมร่วงตีตลาดเส้นผม

  ถึงจะเข้าสู่ยุคสวมหน้ากากป้องกันโควิด-19 แต่เรื่องความหล่อ ความสวยความงามยังคงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดูแลตัวเองให้คงอยู่ไว้ ทำให้ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลความงามตั้งแต่หัวไปจรดเท้ามีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 • 12 กุมภาพันธ์ 2564

  บ้านฉาง นำร่อง 'ลด โลก เลอะ' สามล้อไฟฟ้ารับขยะพลาสติก

  Dow สนับสนุนสามล้อไฟฟ้า “ลด โลก เลอะ” วิ่งรับบริจาคพลาสติกใช้แล้ว รณรงค์ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ พลาสติกใช้แล้วมาหมุนเวียนสร้างประโยชน์ นำร่องรณรงค์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา  

 • 5 กุมภาพันธ์ 2564

  แผนแก้ปัญหา 'น้ำประปาเค็ม' ขยายกำลังการผลิต เพิ่มอุโมงค์ส่งน้ำ

  สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยามีค่าความเค็มเพิ่มสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง ที่บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี ปัจจุบัน (2 ก.พ. 64) วัดค่าความเค็มได้ 0.25 กรัมต่อลิตร

 • 30 มกราคม 2564

  เปลี่ยน 'พลาสติก' ใช้แล้ว เป็นวัตถุดิบตั้งต้น 'โรงงานปิโตรเคมี'

  ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มุ่งสู่ ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน ล่าสุด เปิดตัว Chemical Recycling เทคโนโลยีเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับโรงงานปิโตรเคมี เครื่อง Demonstration Plant แห่งแรกในประเทศไทย

 • 29 มกราคม 2564

  เปลี่ยน 'ขยะ' พลาสติกเป็น 'วัสดุก่อสร้าง' แก้ปัญหาขยะล้นทะเลฝั่งตะวันออก

  ชุมชนบ้านอำเภอ สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี - แมกโนเลีย - และ พรีเชียส พลาสติก เปิดตัววิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเป็นชุมชนอัพไซคลิ่ง (Upcycling) แปรรูปขยะพลาสติก แก้ปัญหาขยะล้นทะเลฝั่งตะวันออก

 • 22 มกราคม 2564

  เปิดแผนรับมือวิกฤติ PM2.5 บูรณาการขับเคลื่อนมาตรการ

  จากรายงานสภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษ คาดว่า ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอาจเกินค่ามาตรฐานได้ในทุกภาคของประเทศ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2564 ยกเว้นบริเวณภาคใต้ซึ่งภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

 • 18 มกราคม 2564

  เปิดสารคดีมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

  สมาคมอุทยานแห่งชาติ ได้รับทุนสนับสนุนกองทุนสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์ดึงคนดังเข้าป่าร่วม ผลิตสารคดีซีรีส์ 10 ตอน กระตุ้นสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เกิดนวัตกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลของคนกับธรรมชาติ

 • 15 มกราคม 2564

  'พลังงานแสงอาทิตย์' ลดคาร์บอนฯ สู่การสร้างรายได้ครัวเรือน

  พลังงานแสงอาทิตย์ หนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่นอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดภาระค่าไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้จากการผลิตไฟฟ้าส่วนเกิน ผ่านระบบ Net Metering และยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานอีกด้วย

 • 14 มกราคม 2564

  'ข.ขวด ไปรีไซเคิล' คืนขวด PET ลดขยะพลาสติก

  ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จับมือ ซีพี ออลล์ เปิดตัวโครงการ ข.ขวด ไปรีไซเคิล มุ่งมั่นผลักดันการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของวัสดุรีไซเคิล และส่งเสริมให้ผู้บริโภคคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

 • 12 มกราคม 2564

  ศกพ. เตือนกรุงเทพฯ ปริมณฑล 14-15 ม.ค.64 ฝุ่นแนวโน้มสูงขึ้น 

  ศกพ. เตือนกรุงเทพฯ ปริมณฑล 14-15 ม.ค.64 คาดฝุ่นแนวโน้มสูงขึ้น จากมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง ทำให้ลมสงบหรือลมอ่อนช่วงเช้าและเพดานการลอยตัวของอนุภาคฝุ่นละอองต่ำลง ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง จอดรถดับเครื่องยนต์ ลดเวลากิจกรรมกลางแจ้ง ใส่อุปกรณ์ป้องกัน

 • 8 มกราคม 2564

  ทส. เปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จังหวัดพิษณุโลก

  ทส. เปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ภาครัฐประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศ การเฝ้าระวัง การจัดการและป้องกันสุขภาพของประชาชน

 • 8 มกราคม 2564

  'Bope' เปลี่ยนขยะพลาสติกเหลือใช้ เป็นงานดีไซน์รักษ์โลก

  งานวิจัย The United States’ contribution of plastic waste to land and ocean ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances ฉบับวันที่ 30 ต.ค. 63 ระบุว่า ในปี 2559 สหรัฐอเมริกา สร้างขยะพลาสติกมากถึง 42 ล้านตัน ซึ่งมากที่สุดในโลก

 • 4 มกราคม 2564

  ฟื้นเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด-19 เติบโตบนเส้นทางที่ยั่งยืน

  ความเปลี่ยนแปลงของโลก ทรัพยากรที่ลดลง ทำให้เห็นว่าโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบเดิม ที่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เน้น GDP สูง ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่ในภาคธุรกิจ และประชาชน ไม่มีรากฐานมั่นคงมากพอที่จะช่วยเหลือตนเองได้ในยามเกิดวิกฤติ