EEC Focus

 • 26 มีนาคม 2563

  เทรนด์งานใหม่ในอนาคต

  Reskill เผื่อว่าหลังโควิดเลิกระบาดแล้ว อาจเป็นโอกาสปรับทิศทางการทำงานในอนาคตได้

 • 26 มีนาคม 2563

  'ทีมกรุ๊ป' เดินหน้าทำสัญญา คุมงาน 'ไฮสปีด 3 สนามบิน'

  “ทีมกรุ๊ป” เผยพร้อมลงนามสัญญาโครงการควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มูลค่า 1,000 ล้านบาท เร็วๆนี้

 • 25 มีนาคม 2563

  อุตฯการแพทย์เสริมแกร่งสาธารณสุขไทย

  ปัญหาด้านสาธารณสุขกำลังเป็นสิ่งท้าทายเศรษฐกิจและสังคมในทุกประเทศท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 สอดคล้องกับแผนงานของอีอีซี

 • 23 มีนาคม 2563

  ดัชนีอุตสาหกรรมรายภูมิภาค

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดทำการสำรวจ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนก.พ.2563อยู่ที่ระดับ90.2ปรับตัวลดลงจากระดับ92.2ในเดือนม.ค.2563 นับเป็นค่าดัชนีฯ ต่ำสุดในรอบ21เดือน หรือ ตั้งแต่เดือนพ.ค. 2561

 • 23 มีนาคม 2563

  'ชลบุรีคอนกรีต' รับอานิสงค์ 'อีอีซี' ดันธุรกิจโต 20%

  นับตั้งแต่รัฐบาลผลักดันนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้เริ่มเห็นความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่งผลให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจเข้ามาลงทุนในโครงการต่างๆมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งโครงการลงทุนเมกะโปรเจค

 • 22 มีนาคม 2563

  รฟท.เร่งส่งมอบพื้นที่ไฮสปีด ตั้งเป้าแปลงแรก ม.ค.64

  โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ได้มีการลงนามสัญญาร่วมลงทุนระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กับบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด ที่มีกลุ่มซีพีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

 • 20 มีนาคม 2563

  แผนส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่

  อุตสาหกรรมใหม่คือเป้าหมายหนึ่งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือีอีซี แต่การเตรียมพื้นที่เพื่อการลงทุนอย่างเดียวไม่เพียงพอ 

 • 19 มีนาคม 2563

  แผน 'อีอีซี' สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

  นโยบายดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ปี 2563  ที่มีประชากรทั้งหมดในอีอีซีประมาณ 3.4 ล้านคน จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดี

 • 18 มีนาคม 2563

  ศักยภาพอุดมศึกษา ในอีอีซี

  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี กำลังเป็นแหล่งการลงทุนที่รองรับอุตสาหกรรมใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงให้เข้ามามีบทบาทนำในการผลิต และขับเคลื่อนธุรกิจ

 • 17 มีนาคม 2563

  'อีอีซี' เพิ่ม 'แหล่งน้ำ' ลด 'ภัยแล้ง'

  ช่วงมี.ค.นี้ หากจะเกิดปัญหาภัยแล้งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าเป็นฤดูกาลปกติประจำทุกปี การกักเก็บน้ำจากปีก่อนก็มีไว้เพียงพอเหมาะสมกับช่วงเวลา แต่หากล่วงเลยนานออกไปภัยแล้งยังไม่จบสิ้น ภัยแล้งที่ว่านี้ ต้องใช้วิธีบริหารจัดการที่มากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา

 • 12 มีนาคม 2563

  แผนผังบริหารจัดการน้ำ เตรียมพื้นที่เพิ่มน้ำต้นทุน'อีอีซี'

  แผนผังบริหารน้ำ "อีอีซี" หนุนเตรียมพื้นที่เพื่อพัฒนาน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มศักยภาพน้ำประปา แก้ปัญหาท่วม-แล้ง

 • 11 มีนาคม 2563

  แผนผังตั้งถิ่นฐาน-ภูมิสังคม จัดลำดับพัฒนากลุ่มเมือง 'อีอีซี'

  แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งกำหนดให้มีแผนผังระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคมด้วย

 • 10 มีนาคม 2563

  แผนผังคมนาคมขนส่ง จุดเชื่อมใช้ประโยชน์ที่ดิน 'อีอีซี'

  การทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (แผนผังอีอีซี) กำหนดการใช้พื้นที่รองรับการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งทั้งระบบราง ทางบก ทางอากาศและทางน้ำ