EEC Focus

 • 20 กุมภาพันธ์ 2563

  แผนพัฒนาบุคลาการป้อนอีอีซี

  หากเปรียบเทียบอีอีซีเป็นสถานที่ทำงาน การพัฒนาคน ก็เพื่อให้มี"คนทำงาน"ในพื้นที่ที่ถือเป็นเมกกะโปรเจกใหญ่ของประเทศ

 • 20 กุมภาพันธ์ 2563

  'จีพีเอสซี' รุกโรงงานแบต หนุนรถยนต์ไฟฟ้า-สมาร์ทซิตี้

  ทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับเทคโนโลยีพลังงาน โดยเฉพาะระบบกักเก็บพลังงานที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของธุรกิจยานยนต์ รวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

 • 19 กุมภาพันธ์ 2563

  10 ปัญหา 'บริษัทญี่ปุ่น' ในไทย

  การพัฒนาการลงทุน ต้องอยู่บนพื้นฐานของการรู้ความต้องการของนักลงทุน ขณะเดียวกัน ฝากของปัญหาของนักลงทุนก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจด้วย

 • 18 กุมภาพันธ์ 2563

  อีอีซีชูนวัตกรรมนำเศรษฐกิจ

  ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มีความคืบหน้าไปมาก ในช่วงปี 2560-2562 มีมูลค่าการลงทุนในอีอีซีสูงถึง 1.2 ล้านล้านบาท สำหรับภาระกิจต่อไปของอีอีซี ในปี 2563

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563

  กองทุนพัฒนาอีอีซี 

  ผลกระทบอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมายของโครงการ ยอ่มเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นแผนเยียวยาต้องมีและรอบคอบ ขณะเดียวกันจะไม่ซ้ำซ้อนกับแผนอื่นที่มีอยู่ อีอีซีจึงมี "กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก" ขึ้น

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563

  'บีโอไอ' ชู 5G ดันลงทุนดิจิทัล-สมาร์ทซิตี้

  อุตสาหกรรมดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะที่กำลังผลักดันให้เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมารองรับ โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5จี

 • 14 กุมภาพันธ์ 2563

  แผนฝึกคนตรงใจนักลงทุน

  การมีทักษะการทำงานที่ดี เท่ากับมีชัยไปกว่าครึ่ง แต่ทักษะที่ดีคืออะไร อะไรคือสิ่งที่นายจ้างต้องการ ผลสำรวจของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยแต่เรื่องของการพัฒนาบุคลากรไทยน่าจะพอให้คำตอบได้

 • 13 กุมภาพันธ์ 2563

  ทักษะจำเป็นคว้างานในฝัน จับเทรนด์ตำแหน่งงานแห่งอนาคต

  โลกหมุนเร็วทักษะคนทำงานก็ต้องปรับเร็วตามเทรนด์ WEF เผย ทักษจำเป็นที่ต้องมีเพื่อคว้างานในฝัน ซึ่งนั่นหมายถึงการทำงานอย่างมีความสุขและผลตอบแทนที่ดีด้วย

 • 12 กุมภาพันธ์ 2563

  แผน 4 ปี บุก 30 มณฑล หอการค้าไทย-จีนดึงลงทุน 'อีอีซี'

  หอการค้าไทย-จีน วางแผนรุกดึงลงทุนจีน ตั้งเป้า 4 ปี ครบ 30 มณฑล พร้อมตั้งคณะนักธุรกิจรุ่นใหม่ทำงานคู่ขนานนักธุรกิจจีน ไม่หวัน "โคโรน่า" กระทบลงทุน

 • 11 กุมภาพันธ์ 2563

  'ส.นภา' ดันธุรกิจรีไซเคิลน้ำ หนุนผลิตน้ำจืดจากทะเล

  ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีการนำเทคโนโลยีการรีไซเคิลน้ำ รวมถึงการผลิตน้ำจืดจากทะเลที่กำลังจะมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในอีอีซี

 • 6 กุมภาพันธ์ 2563

  แรงงานคุณภาพ 'ขาดแคลน'

  หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCCB) สำรวจสถานการณ์การขาดแคลนบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่ามีีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในเชิงคุณภาพ ซึ่งผลสำรวจกำลังเป็นโจทย์ใหญ่อีกข้อของอีอีซี ที่จะต้องเร่งแก้ไขต่อไป

 • 6 กุมภาพันธ์ 2563

  'จิสด้า' หนุนอุตสาหกรรมอวกาศ แข่งสิงคโปร์-อินโดนีเซีย

  'จิสด้า' หนุนอุตสาหกรรมอวกาศ หวังแข่งขันกับสิงคโปร์-อินโดนีเซีย หนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย อีอีซี พร้อมลุยพัฒนาสนานีดาวเทียมศรีราชา

 • 5 กุมภาพันธ์ 2563

  'ท่องเที่ยวทางเลือก' ในอีอีซี

  สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ยังไม่สามารถประเมินได้ว่า จะรุนแรงที่สุดช่วงใดและจะค่อยๆคลี่คลายลงเมื่อไหร่ ซึ่งความไม่แน่นอนเป็นศัตรูตัวร้ายของการท่องเที่ยว