EEC Focus

 • 9 กรกฎาคม 2563

  กทท.เสนอ สกพอ.10 ก.ค.นี้ เคาะผลเจรจา 'แหลมฉบังเฟส3'

  กทท.เตรียมประชุมอีอีซีนัดพิเศษ10 ก.ค.นี้ ส่งผลเจรจากลุ่ม GPC หลังต่อรองผลตอบแทนทางการเงินเข้ากรอบกำหนดRFP เผยลงนามสัญญาได้ ส่วนงานก่อสร้างต้องรอถมดินปี65

 • 8 กรกฎาคม 2563

  “สทนช.” เร่งพัฒนาแหล่งน้ำ 7 กลุ่มโครงการสำคัญ EEC

  สทนช.เร่งรัดแผนงานก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่อีอีซี 7กลุ่มโครงการ เพิ่มการเก็บกัก เชื่อมโยงการผันน้ำผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

 • 7 กรกฎาคม 2563

  'สัตหีบโมเดล' สู่การศึกษา 4.0

  การศึกษาคือกุญแจแห่งอนาคต เช่นเดียวกับโครงการขนาดใหญ่อย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีแผนพัฒนาระบบการศึกษาที่ดี มีคุณภาพไว้เป็นกุญแจรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อให้“คนและโครงการ”เติบโตไปด้วยกันได้

 • 3 กรกฎาคม 2563

  ประเมินกำลังผลิตภาคอุตสาหกรรม

  กำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เป็นตัวสะท้อนศักยภาพตลาดและเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เมื่อกำลังผลิตต่ำชี้ให้เห็นว่า ภาคการบริโภคและเศรษฐกิจกำลังโคม่า

 • 2 กรกฎาคม 2563

  การขับเคลื่อน 'เกษตร' ในอีอีซี

  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในส่วนการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เพื่อเป้าหมายยกระดับรายได้เกษตรกรให้เทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ

 • 30 มิถุนายน 2563

  “ระยอง”ท๊อปต่างชาติตั้งธุรกิจ

  เดือน ม.ค.-พ.ค.63 ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ครอบคลุมฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง นั้นมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ รวม 2,731 ราย ลดลง 13.35 %

 • 29 มิถุนายน 2563

  'คณิศ' เร่งแผนหลังโควิด อุ้มผู้ประกอบการ-ดึงลงทุน

  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดเวที Recover Forum หาแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของไทยหลังโควิด-19

 • 29 มิถุนายน 2563

  “พลังงานสะอาด”ในอีอีซี

  พลังงานสะอาดคือพลังงานแห่งอนาคต และพื้นที่อีอีซีก็มีเป้าหมายเพื่อความสะอาดด้านพลังงานด้วย

 • 26 มิถุนายน 2563

  ปั้นคนยานยนต์สู่เมืองการบิน

  จบไปอีกหนึ่งโครงการ "เมืองการบิน"หลังสามารถลงนามร่วมเอกชนลงทุนพัฒนาสนามบินอูตะเภาได้ ทำให้จากนี้ ไทยต้องเตรียมตัวเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาค เมื่อโครงสร้างพื้นฐานพร้อมแล้ว ด้านบุคลากรหละพร้อมหรือไม่

 • 25 มิถุนายน 2563

  5 เดือนจีนลงทุน ‘อีอีซี’ แซงญี่ปุ่น

  ไทยยังคงเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจของต่างประเทศ โดยเฉพาะในอีอีซี ครอบคลุมพื้นที่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

 • 24 มิถุนายน 2563

  'ยานยนต์ไฟฟ้า' ยังโตต่อ

  อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S curve) ใน 5 อุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนของประเทศกำลังถูกท้าทายจากปัญหาเศรษฐกิจหลังโควิดพ่นพิษจนทำให้หลา่ยอุตสาหกรรมชะลอตัว แต่ไม่ใช่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

 • 23 มิถุนายน 2563

  อุตฯไฮเทคผวาแรงงานขาด

  การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ทำให้เกิดความสนใจเข้ามาลงทุนไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมดิจิทัล จำนวนมาก และเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี 

 • 22 มิถุนายน 2563

  เศรษฐกิจ 'BCG' เพื่ออนาคต

  การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bioeconomy,Circular Economy, Green Economy) หรือ “BCG” เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ