EEC Focus

 • 19 มิถุนายน 2563

  ไฟเขียว“ทุนไฮเทค”รับส่งเสริม

  การลงทุนมีผลต่อการผลักดันเศรษฐกิจไทย แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญการติดเชื้อร้ายก็ตาม ยังพบว่าการลงทุนยังเข้าใจที่ไทยอย่างต่อเนื่อง

 • 18 มิถุนายน 2563

  แผนปรับรับคนร่วมอีอีซี

  ก่อนเกิดโควิด-19 ประเมินว่าใน 5 ปี ข้างหน้า อีอีซีต้องการบุคลากรเพิ่มในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve และกลุ่มการขนส่งทางราง การขนส่งทางเรือ และโลจิสติกส์ 4.75 แสนตำแหน่ง แต่หลังเกิดโควิด-19 ประเมินเบื้องต้นคาดว่าจะปรับลดลง 30% เหลือ 3 แสนตำแหน่งเศษ

 • 17 มิถุนายน 2563

  'พลังงานสะอาด' ขับเคลื่อนอีอีซี

  พลังงานสะอาดคือทิศทางแห่งอนาคต เช่น เดียวกับอีอีซีที่วางบทบาทเป็นผู้ขับเคลื่อนการลงทุนแห่งอนาคตเมื่อสองสิ่งมารวมกัน แผนการผลักดันสู่อนาคตเพื่อการพัฒนาและยกระดับประเทศไทยก้าวสู่อนาคตแบบสะอาดๆ 

 • 16 มิถุนายน 2563

  ปลดล็อกธุรกิจการบิน

  ร่างพระราชกฤษฎีกายกเว้นคุณสมบัติและลักษณะในเรื่องทุนและอำนาจการบริหารกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสำคัญของอากาศยาน และผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่หนึ่ง พ.ศ. ....

 • 12 มิถุนายน 2563

  อุตฯ อาหารปรับตัวรับโควิด เร่ง 'ฟังก์ชันนัล ฟู้ด' เพื่อสุขภาพ

  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล และยังเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมทั้งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพทั่วประเทศ

 • 11 มิถุนายน 2563

  'ไทยออยล์' ฉลุย ผู้ถือหุ้นไฟเขียวออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านดอลลาร์ เร่งลงทุนโครงการ CFP

  “ไทยออยล์” ตั้งเป้าหมายใช้เงิน5ปี(63-67)4,695 ล้านดอลลาร์ พร้อมลุยโครงการพลังงานสะอาด เพิ่มกำลังกลั่นน้ำมัน ด้านผู้ถือหุ้นฯไฟเขียวออกหุ้นกู้ 2 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 68

 • 11 มิถุนายน 2563

  ครม.ตั้งบอร์ดใหม่คุมเขตเศรษฐกิจ เชื่อมการพัฒนา EEC

  คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 มิ.ย.2563 เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ

 • 11 มิถุนายน 2563

  “อีอีซี”ดันอสังหาฯโตแรง

  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  เผยผลสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา หรือ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)

 • 10 มิถุนายน 2563

  ก้าวย่างอุตฯอิเล็กทรอนิกส์ไทย

  โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ได้มีแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมฯนี้ให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่านมาตรการส่งเสริมต่างๆ อย่างไรก็ตาม ทิศทางของอุตสาหกรรมนี้จะสดใสหรือไม่

 • 8 มิถุนายน 2563

  ‘เมืองการบิน’ ลุยต่อไม่รอแล้ว

  เมืองการบิน เป็นเมกกะโปรเจคที่2ที่เริ่มต้นโครงการนับจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินที่ได้ลงนามและดำเนินโครงการไปก่อนหน้านี้แล้ว

 • 7 มิถุนายน 2563

  โครงสร้างเกษตรในอีอีซี

  ขึ้นชื่อว่า เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ไม่ได้มีแค่เรื่องอุตสาหกรรม แต่อีอีซีคือการยกระดับการพัฒนาในภาพรวมที่ประกอบด้วยด้านการอยู่อาศัย การค้า การลงทุน ท่องเที่ยว และที่สำคัญและหลงลืมไปไม่ได้เลยคือ “การเกษตร”