EEC Focus

 • 25 ธันวาคม 2563

  วังจันทร์วัลเล่ย์ … แก่นอัจฉริยะของ EEC

  หลายพื้นที่ในสามจังหวัดของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกืจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้วาดฝันและประกาศพื้นที่ต่าง ๆ เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart city

 • 24 ธันวาคม 2563

  ปตท.ผนึก กนอ.กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมใช้ระบบหุ่นยนต์-อัตโนมัติ

  ปตท. จับมือ กนอ. พัฒนาธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อนการใช้ระบบหุ่นยนต์-อัตโนมัติ เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมไทย

 • 24 ธันวาคม 2563

  3ปี เงินลงทุนโรโบติกส์ 1.67 แสนล้าน เร่งหนุนการเติบโตรับโอกาสยุคโควิด-19

  ครม.รับทราบ ความก้าวหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระยะ 3 ปี เม็ดเงินลงทุนแล้วกว่า 1.67 แสนล้าน มองโอกาสหลังโควิดอุตสาหกรรมยังเติบโตจากความต้องการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น

 • 24 ธันวาคม 2563

  Thammasat EECmd Vision 2024

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบที่ดิน จาก บริษัท ทองถาวรอุตสาหกรรม จำกัด (โดย ดร.ถาวร พรประภา) บริจาคที่ดินประมาณ 566 ไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 และสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมอุดมศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

 • 22 ธันวาคม 2563

  "บีโอไอ”อัดฉีดลงทุนปี64 แนวโน้มทะลุ3แสนล้าน

  ปี2564 ที่กำลังจะมาถึงน่าจะขนเอาความหวังที่ว่าสถานการณ์ทั้งการค้าและการลงทุนจะดีขึ้น ซึ่งการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ “บอร์ดบีโอไอ” ก็มีมุมมองต่อการลงทุนปีหน้าไว้ไม่ต่างกันและหวังว่าจะใช้การลงทุนร่วมผลักดันเศรษฐกิจให้ดีขึ้นหลังบอบช้ำจากกา

 • 22 ธันวาคม 2563

  ความท้าทายต่อความเหลื่อมล้ำ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

  การเกิดโรคระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบหลายๆ ด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เกิดผลที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ทั้งผลกระทบแบบระยะสั้นและระยะยาว อย่างรอบด้าน และผลกระทบนั้นเกิดขึ้นกับทุกประเทศ

 • 20 ธันวาคม 2563

  โลจิสติกส์สองฝากฝั่งทะเลไทย

  เมื่อการพัฒนายังไม่สอดคล้องกับความต้องการ การลงลึกในรายละเอียดจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กำลังดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต

 • 19 ธันวาคม 2563

  แรงงานภาคเกษตรใน“อีอีซี”

  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ไม่เพียงมีแต่โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อผลักดันและยกระดับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีแผนส่งเสริมภาคการเกษตร  ซึ่งก่อนที่จะลงมือพัฒนาต้องประเมินก่อนว่าเรื่องภาคการเกษตรนี้ มีปัญหาด้านใดบ้าง

 • 17 ธันวาคม 2563

  “สกพอ.” ยกชั้นโรงงาน 3 พันแห่งใช้หุ่นยนต์

  หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ คือหัวใจของความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการผลิต ที่สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐานทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

 • 15 ธันวาคม 2563

  ร.ฟ.ท. เดินหน้าศึกษาอาคารเช่า รองรับชาวบ้านถูกเวนคืนที่สร้างไฮสปีดเทรน

  ร.ฟ.ท. ลุยศึกษาอาคารเช่าย่านดอนเมือง หวังซัพพอร์ตประชาชนผู้รับผลกระทบไฮสปีดเทรนเชื่อมสามสนามบิน คาด ส.ค.ปี64 เสนอครม. ด้านสถานีกลางบางซื่อ พร้อม 100% นายกฯ เตรียมเยี่ยมวันนี้

 • 13 ธันวาคม 2563

  สกพอ.เร่งเจรจาเอกชน ลงทุนสมาร์ทซิตี้“อีอีซี”

  การผลักดันเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะส่งเสริมการพัฒนา “เมืองใหม่อัจฉริยะ” หรือ “สมาร์ท ซิตี้” รองรับการสร้างวิถีชีวิตแบบใหม่ให้ผู้มาทำงานในอีอีซี

 • 12 ธันวาคม 2563

  'ณรงค์ชัย' ดันเทศบาลแสนสุข ต้นแบบสมาร์ทซิตี้ EEC

  การผลักดันเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จะมีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่

 • 8 ธันวาคม 2563

  สกพอ.หนุนรื้อ'ผังคมนาคม' ลดผลกระทบเขตทาง 384 สาย

  แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค EEC มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค.2562 ซึ่งกำหนดแผนผังระบบคมนาคมและขนส่งเพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อพัฒนาถนนรองรับการขขยายตัวของ EEC