EEC Focus

 • 22 พฤษภาคม 2562

  เทรนด์สร้างเมืองอัจฉริยะ

  ประเด็นด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้กลายมาเป็นหัวข้อหลักในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เริ่มขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างจริงจัง และพร้อมจะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในภูมิภาค

 • 22 พฤษภาคม 2562

  'อีสท์ วอเตอร์' รับมือภัยแล้ง เพิ่มการจัดการน้ำรับอีอีซี

  เปิดมาตรการรับมือภัยแล้ง ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบและผันน้ำระยะไกล เตรียมแหล่งน้ำดิบสำรองมั่นใจ พื้นที่ภาคตะวันออกและอีอีซีมีน้ำใช้เพียงพอ

 • 21 พฤษภาคม 2562

  การส่งออกสินค้าทางทะเล

  แผนพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะพัฒนาเป็นท่าเรือที่มีการใช้ระบบอัจฉริยะเข้ามาบริหารจัดการการขนส่งในท่าเรือแบบเต็มรูปแบบ

 • 21 พฤษภาคม 2562

  กพอ.เคาะผังเมือง มิ.ย.

  กรมโยธาฯ เตรียมเสนอ กพอ.เคาะร่างผังเมืองอีอีซี มิ.ย.นี้ หลังรับฟังความเห็น 19 ครั้ง ขีดเส้นพื้นที่อุตสาหกรรม 3 แสนไร่ ลดพื้นที่เกษตร 5% มั่นใจรองรับการขยายตัวชุมชน-ภาคธุรกิจ มั่นใจประกาศใช้ทัน ส.ค.นี้

 • 21 พฤษภาคม 2562

  อาเซียนนัดถกมาตรฐานอีวี ปูทางใช้กฎระเบียบเดียวกัน

  ร่วมหารือกำหนดมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้าหรืออีวี เพื่อกำหนดมาตรฐานแห่งภูมิภาคร่วมกันชี้เตรียมความพร้อมตลาดรับมือยานยนต์แห่งอนาคตในเชิงพาณิชย์

 • 17 พฤษภาคม 2562

  ดันลงทุนอุตฯป้องกันประเทศ

  อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

 • 17 พฤษภาคม 2562

  กพร.ลดเวลาขอใบอนุญาต50%

  ตั้งเป้าอันดับ Ease of Doing Business ปี 2563 ให้สูงกว่าอันดับ 27 ลดเวลาขอใบอนุญาต 30-50% เร่งแก้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจรวมภายใต้หน่วยงานเดียว เล็งชง ครม.เลิกเก็บค่ำธรรมเนียมที่ต่ำกว่า 100 บาท

 • 17 พฤษภาคม 2562

  พาณิชย์เปิดงานไอพีแฟร์ เฟ้นนวัตกรรมจับคู่ธุรกิจ

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยงานไอพีแฟร์ 2019 เน้นต่อยอดความคิดหวังดันผลงานทรัพย์สินทางปัญญานำไปใช้เชิงพาณิชย์ พร้อมเปิดช่องจับคู่ธุรกิจขยายโอกาสลงทุน

 • 16 พฤษภาคม 2562

  ผุดศูนย์จีโนมิกส์อีอีซี หนุนอุตฯแพทย์สมัยใหม่

  ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในอีอีซี จะส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

 • 16 พฤษภาคม 2562

  ทุนนอกแห่ลุยอุตฯการบิน

  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) เป็นที่มาของโครงการเมืองการบิน มูลค่ามหาศาลและเอกชนยักษ์ใหญ่หลายรายกำลังช่วงชิงโครงการนี้มาดำเนินการ

 • 16 พฤษภาคม 2562

  ก.อุตสาหกรรมลุยพัฒนา สิ่งทอการแพทย์ลดนำเข้า

  "สศอ." เร่งผลักดันผู้ประกอบการสิ่งทอ นำนวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ป้อนตลาดสิ่งทอเพื่อใช้ในวงการแพทย์ กลุ่มผู้ป่วย และผู้สูงอายุลดการนำเข้า

 • 15 พฤษภาคม 2562

  อุตฯเข้มแผนคุมมลพิษอีอีซี

  อุตสาหกรรมเป้าหมายจะมาลงทุนในอีอีซีอีกมาก จึงต้องเตรียมมาตรการรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น

 • 15 พฤษภาคม 2562

  อนุมัติ3ธุรกิจบริการ ต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาต

  ครม.เห็นชอบ 3 ธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ระบุไม่กระทบผู้ประกอบการไทยเหตุจำกัดการให้บริการเฉพาะแก่บริษัทในเครือในกลุ่ม และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการ

สถานการณ์รอบวัน

rss