EEC Focus

 • 25 กันยายน 2563

  แผนจัดการนำ้เสีย-น้ำท่วมชลบุรี

  เมื่อเร็วๆนี้คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณจำนวน 227,512,800 บาท ให้กระทรวงมหาดไทย โดยเมืองพัทยา

 • 24 กันยายน 2563

  กฟผ.ดึงเครือข่ายไฟฟ้า ทำ Fiber Space

  กฟผ.จับมือเอกชนพัฒนาไฟเบอร์สเปซดึงศักยภาพเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าลดซ้ำซ้อนโครงข่าย เพิ่มเสถียรภาพสื่อสารแห่งอาเซียน

 • 23 กันยายน 2563

  ประเทศใช้แรงงานหุ่นยนต์สูงสุด

  ในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม แทบจะทุกแขนงพบว่ามีงานลักษณะหนึ่งที่เรียกว่า งานทำซ้ำหรือเป็นแบบแผน (Repetitive Routine) ซึ่งจากรายงานของสถาบัน Mckinsey Global Institute เผยถึงข้อมูลว่าปี2573 มีแรงงานจำนวนมากถึง 400-800 ล้านคนทั่วโลก

 • 22 กันยายน 2563

  ความเชื่อมั่นอุตฯตะวันออก ทะลุ100

  ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่่นอุตสาหกรรมเกิน100 เพียงแห่งเดียวแสดงถึงขีดความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นพื้นที่ตั้งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

 • 21 กันยายน 2563

  โครงการแห่งอนาคตปี2564ในอีอีซี

  ในปี 2564 ตามแผนการใช้งบประมาณ สามารถคาดการณ์ได้ถึงโครงการสำคัญๆที่จะเกิดขึ้น ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่าย 18,413 ล้านบาทและรวมเงินนอกงบประมาณ 740 ล้านบาท

 • 19 กันยายน 2563

  ไทยแก้ปมซาก 'อิเล็กทรอนิกส์' ชี้เป็นภัยมืดลุยระบบจัดการ

  รัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัดทำโครงการกำจัดซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใน 15 เดือน หวังนำข้อมูลส่งต่อกรมควบคุมมลพิษ จัดทำร่าง พ.ร.บ.ฯ แก้ปัญหาซากขยะล้น คาดบังคับใช้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศปลายปี64

 • 18 กันยายน 2563

  โรงงานแบตต้นแบบในอีอีซีไอ

  ถ้าพลังงานคือจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนทุกสิ่ง จากนี้ไป“แบตเตอรี่” กำลังเป็นรูปแบบพลังงานที่ขับเคลื่อนอนาคตแทนน้ำมัน ก๊าซ

 • 17 กันยายน 2563

  แผนงบบูรณาการอีอีซี ปี64

  ตามแผนการจัดสรรงบประมาณปี2564 ซึ่งบรรจุเรืื่องของภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการปี 2564 ซึ่งในส่วนของแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณไว้ที่ 22,712 ล้านบาท

 • 15 กันยายน 2563

  มทร.ตะวันออกจับมือเอกชน ปั้นคนป้อนอุตฯหุ่นยนต์-ระบบอัตโนมัติ

  “เคเค คอร์ปอเรชั่น” ผนึก มทร.ตะวันออก ก่อตั้ง Academy บ่นเพาะบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หนุน EEC Medical Hub ปั๊มรายได้ปีนี้ 1,100 ล้านบาท เติบโต 25%

 • 14 กันยายน 2563

  ความเคลื่อนไหว“ตลาดอีวี”

  คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2560 เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

 • 10 กันยายน 2563

  กพร.หนุนเครื่องคัดแยกโลหะสู่ต้นแบบรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรม

  กพร. เปิดตัว เครื่องคัดแยกโลหะจากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แห่งแรกในไทย หวังดันเป็นต้นแบบรีไซเคิลให้ภาคอุตสาหกรรม

 • 10 กันยายน 2563

  "e-Service" ความสะดวกทางธุรกิจ

  ตามแผนดำเนินโครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service :EEC-OSS) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)เพื่อเป้าหมายการให้บริการ OSS ให้ได้รับความสะดวกการประกอบธุรกิจ

 • 9 กันยายน 2563

  กทท.เริ่ม“แหลมฉบังเฟส3” ลุย“ถมทะเล”คาดเสร็จใน4ปี

  กทท.ลุยแหลมฉบังเฟส 3 เริ่มงานถมทะเล หลังลงนาม “กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี” ตั้งเป้าแล้วเสร็จใน 4 ปี พร้อมเดินหน้างานอาคาร,สาธารณูปโภค 6.5 พันล้านปีนี้