• 27 พฤศจิกายน 2563

  Chula UltimateX Library ห้องสมุดระบบอัตโนมัติ

  จุฬาฯ เปิดตัว Chula UltimateX Library ต้นแบบห้องสมุด Unmanned Library แห่งแรกของประเทศไทย บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านเทคโนโลยี  โปรแกรมการสื่อสาร ให้คำปรึกษาทางไกล

 • 25 พฤศจิกายน 2563

  รมว.ศธ.ยันแก้ปัญหาทรงผม

  จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์จนเกิดแฮทแท็ก #ทรงผมบังเพื่อน และสังคมเกิดการตั้งคำถามถึงแนวคิดของผู้บริหาร ศธ.ว่า ส่งผลกฎ ระเบียบต่างๆ หรือไม่

 • 25 พฤศจิกายน 2563

  KOSEN KMUTT ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ เคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0

  KOSEN KMUTT ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Thailand 4.0 วางเป้าหมายสร้างเทคโนโลยี ผลิตกำลังคนป้อนอุตสาหกรรมที่ EECi

 • 24 พฤศจิกายน 2563

  ความร่วมมือจากกสศ. สร้างความเสมอภาคทุกมิติ

  เกือบ 3ปี ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาส รวมถึงการเติมเต็มด้านต่างๆ อนาคตของชาติได้รับโอกาสทางการศึกษาเติบโตไปสู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

 • 24 พฤศจิกายน 2563

  CIBA DPU แนะปรับหลักสูตรทันโลก บูรณาการศาสตร์ เปิดโอกาสผู้เรียน

  CIBA DPU ชี้ การปรับหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และการศึกษาสมัยใหม่ที่เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความชอบ ห่วงภาครัฐรับทราบ หลักสูตรและรับรองคุณวุฒิช้า อาจเสียโอกาสการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา

 • 23 พฤศจิกายน 2563

  หลักสูตรใหม่น่าเรียน ม.รังสิต เปิด “เวชศาสตร์การกีฬา”

  คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) มุ่งสร้างนักฟื้นฟูทางการกีฬาให้เป็นอาชีพใหม่

 • 23 พฤศจิกายน 2563

  ปรับกระบวนทัศน์การศึกษา เน้นความรู้เฉพาะราย

  กระบวนทัศน์การศึกษาต้องเปลี่ยนให้สอดคล้องเทคโนโลยีที่ถาโถม สร้างบัณฑิตให้รับมือกับความต้องการของอนาคต ทั้งดิจิทัล-เอไอ-หุ่นยนต์-วัสดุศาสตร์ ผสานซอฟต์สกิลการเห็นอกเห็นใจ-ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบกระบวนการเรียนรู้เฉพาะรายบุค

 • 23 พฤศจิกายน 2563

  ครุศาสตร์ มสด.เพิ่มศักยภาพพี่เลี้ยงเด็ก

  ครุศาสตร์ มสด.เร่งเพิ่มศักยภาพพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ เป็นมืออาชีพ

 • 19 พฤศจิกายน 2563

  สพฐ.-อปท.-สช.-กสศ. ร่วมยกระดับการศึกษา พัฒนาพลเมืองคุณภาพ

  สพฐ.-อปท.-สช.-กสศ. ชวนทุกคน ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษา ใช้แนวคิด “Spill over effect” หวังผลพลอยได้ ทำ 10 หวัง 100 เพื่อการพัฒนา “คน” ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเพื่อบ้านเมือง

 • 19 พฤศจิกายน 2563

  รมว.ศธ. เล็งปรับปรุงคุณภาพรถรับ-ส่งนักเรียน

  “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” ร่วมงาน Metalex 2020 รวมข้อมูลรถโดยสารที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาภายใต้ความร่วมมือ“รัฐ-เอกชน” หวังยกระดับการให้บริการรถโรงเรียนรับ-ส่งนักเรียน เป้าหมายเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

 • 19 พฤศจิกายน 2563

  มหิดล บีซีไอแล็บ คว้ารองแชมป์โลก Cybathlon 2020

  หนุ่มพิการจากไทย ทีมมหิดล บีซีไอแล็บ คว้าเหรียญเงิน แข่งขัน Cybathlon 2020 ประเภทคลื่นสมองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ควบคุมการแข่งรถ (BCI) แค่คิด...ก็ขับรถแข่งได้ ทำสถิติ 2 นาที 56 วินาที เฉือนอิตาลี ผู้ชนะเลิศไปเพียง 4 วินาทีเท่านั้น

 • 15 พฤศจิกายน 2563

  รมว.ศธ. เร่งเครื่องแก้ปัญหาการศึกษาทั่วประเทศ

  “ณัฏฐพล” เดินหน้าแก้ปัญหาการศึกษาทั่วประเทศ หลังเดินสายลงพื้นที่พบปะครูภาคเหนือ เผยเสียงครูช่วยบอกแผนการทำงานถูกทางแล้ว พร้อมเปิด HCEC เพิ่มศักยภาพครู

 • 14 พฤศจิกายน 2563

  หนุนสถานศึกษาทุกระดับเป็นมิตรกับผู้พิการ

  อาจารย์ มธ. ระบุ การออกแบบสถานที่เป็นมิตรกับคนพิการ จะช่วยให้ผลการเรียนของนักศึกษาพิการดีขึ้น หนุนสถานศึกษาทุกระดับเป็นมิตรกับผู้พิการ

 • 14 พฤศจิกายน 2563

  นศ.ม.แม่ฟ้าหลวงลงพื้นที่เรียนรู้โรคติดต่อข้ามแดน

  นักวิจัยโรคติดต่อข้ามแดน พานักศึกษาป.โท หลักสูตรการจัดการสุขภาพชายแดน ม.แม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา มอบอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 แลกเปลี่ยนข้อมูลโรคติดต่อพื้นที่ฝั่งแม่สายและท่าขี้เหล็ก