'กัลฟ์' จับมือ 'คณะทันตะ จุฬาฯ' สานต่อโครงการ GULF Sparks Smiles ปี 3

'กัลฟ์' จับมือ 'คณะทันตะ จุฬาฯ' สานต่อโครงการ GULF Sparks Smiles ปี 3

กัลฟ์ จับมือ คณะทันตะ จุฬาฯ สานต่อโครงการ GULF Sparks Smiles ปี 3 เปิดตัวหน่วยทันตกรรมแรกเพื่อกลุ่มผู้พิการทางสายตา

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานต่อโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ "GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้สถานที่แรกที่ทางโครงการเลือกมาออกหน่วยฯ คือ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นการออกหน่วยพิเศษเพื่อขยายขอบเขตกลุ่มผู้ได้รับการรักษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรับบริการทันตกรรมที่มีคุณภาพกับกลุ่มผู้พิการทางสายตา โดยเป็นการต่อยอดโครงการฯ จากจุดเริ่มต้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์บริการสาธารณสุข หรือยากต่อการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม ได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

รศ.ร.อ.หญิง.ทพญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ สื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ทาง คณะทันตะ จุฬาฯ เล็งเห็นถึงปัญหาในการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมของ ผู้พิการทางสายตา จึงได้มีโครงการที่ออกมาทำการรักษาฟันให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนสอนคนตาบอดอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว และในการสนับสนุนของ กัลฟ์ ทำให้เกิดเป็นโครงการนี้ได้ส่งต่อโอกาสไปถึงผู้พิการทางสายตาคนอื่นๆ ในวงกว้างมากขึ้น ทั้งผู้ใหญ่ และคนในต่างชุมชน ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันที่มีคุณภาพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

\'กัลฟ์\' จับมือ \'คณะทันตะ จุฬาฯ\' สานต่อโครงการ GULF Sparks Smiles ปี 3

นายพิรัชย์ภณ ธนาพัฒน์ธำรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ กล่าวว่า โรงเรียนสอนคนตาบอด แห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางให้กับกลุ่มผู้พิการทางสายตาทั่วไป เพื่อเป็นพื้นที่ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มผู้พิการทางสายตาที่ด้อยโอกาสและขาดโอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือต่างๆ และเมื่อทางโรงเรียนทราบว่าทางโครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles ที่เกิดจากความร่วมมือของกัลฟ์และคณะทันตะ จุฬาฯ จะมาออกหน่วยที่โรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาคมคนตาบอด และเครือข่ายต่างๆ เพื่อมอบโอกาสในครั้งนี้ไปยัง ผู้พิการทางสายตา ทั่วไปให้ได้รับการรักษาทางทันตกรรมอย่างเท่าเทียมด้วย

\'กัลฟ์\' จับมือ \'คณะทันตะ จุฬาฯ\' สานต่อโครงการ GULF Sparks Smiles ปี 3

ทพญ.อภิสรา อภิบุญ ทันตแพทย์อาสาในโครงการ GULF Sparks Smiles กล่าวว่า เมื่อสมัยเรียนจบและต้องไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัด ได้เห็นความลำบากของคนในพื้นที่ห่างไกล ที่ต้องเดินทางไกลเพื่อมาหาหมอฟัน และในแต่ละครั้งก็รักษาได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องเครื่องมือ และจำนวนหมอที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณคนไข้ ซึ่งถึงแม้ปัจจุบันนี้ได้ออกมาทำคลินิกส่วนตัวแล้ว แต่ก็ยังพยายามหาโอกาสที่จะไปเป็นทันตแพทย์อาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอ จนได้มาเจอโครงการฯ นี้ ของบริษัท กัลฟ์ ที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับเรา จึงได้ทักมาในเพจ GULF Spark เพื่อขอมาเป็นทันตแพทย์อาสาในโครงการฯ และแม้ว่าจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไร แต่ก็เป็นความรู้สึกที่ดีและภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเราได้ใช้วิชาชีพที่เรียนมา ช่วยเหลือ และดูแลรักษาประชาชนที่ด้อยโอกาสได้ และอยากให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไป

\'กัลฟ์\' จับมือ \'คณะทันตะ จุฬาฯ\' สานต่อโครงการ GULF Sparks Smiles ปี 3

ด.ช.ภูวิศ ชื่นวัฒนา นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนราชวินิตมัธยม อาสาสมัครในโครงการ GULF Sparks Smiles กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาเป็นอาสาสมัครในโครงการ GULF Sparks Smiles เพราะคุณพ่อที่ทำงานที่กัลฟ์เล่าให้ฟังว่าได้มาทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมกับบริษัทอยู่บ่อยๆ และช่วงนี้ปิดเทอมอยู่พอดี จึงอยากมาช่วยเป็นอาสาสมัครในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ทำให้เห็นว่าโครงการนี้ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือคนให้ได้ทำฟันฟรีเท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาสให้กับคนอีกหลายๆ คนในสังคมอีกด้วย

\'กัลฟ์\' จับมือ \'คณะทันตะ จุฬาฯ\' สานต่อโครงการ GULF Sparks Smiles ปี 3

น.ส.ทัชชกร สุขภิรมย์เกษม นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ อาสาสมัครในโครงการ GULF Sparks Smiles กล่าวเสริมว่า จากจุดเริ่มต้นที่คุณแม่ทำงานอยู่ที่กัลฟ์ จึงได้ชวนให้มาทำกิจกรรมนี้เพราะเราอยู่ในช่วงว่างตอนปิดเทอมพอดี รู้สึกดีใจที่ได้เราได้ใช้เวลาว่างของเราให้เกิดประโยชน์ โดยมาช่วยเหลือ ผู้พิการทางสายตา ที่เข้ามาทำฟันกับโครงการฯ ได้ช่วยวัดความดัน ช่วยพาผู้พิการทางสายตาไปหาหมอฟัน จึงอยากเชิญชวนทุกคนให้มาเป็นจิตอาสาหากมีโอกาส เพราะความช่วยเหลือเล็กๆ ของเรา อาจจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายคนก็ได้ 

\'กัลฟ์\' จับมือ \'คณะทันตะ จุฬาฯ\' สานต่อโครงการ GULF Sparks Smiles ปี 3

โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles จะให้บริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในเบื้องต้น อาทิ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ และเอ็กซเรย์ รวมไปถึงทันตกรรมที่ซับซ้อนอย่างการผ่าฟันคุด ซึ่งจะสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ 150-200 คน/วัน นอกจากนี้ยังมีพนักงานกัลฟ์เป็นอาสาสมัครในการช่วยลงทะเบียน และช่วยดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น ในปีนี้จะมีการออกหน่วยอีก 3 ครั้ง สามารถติดตามข้อมูลของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Gulf SPARK

\'กัลฟ์\' จับมือ \'คณะทันตะ จุฬาฯ\' สานต่อโครงการ GULF Sparks Smiles ปี 3