ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 64.65 สงขลา 64.40 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 64.85 สงขลา 64.60 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 64.65 สงขลา 64.40 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 64.85 สงขลา 64.60

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนมกราคม 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 64.65 64.40 64.85 64.60
ชั้น 2 64.05 63.80 64.25 64.00
ชั้น 3 63.50 63.25 63.70 63.45
ชั้น 4 63.20 62.95 63.40 63.15
ชั้น 5 62.75 62.50 62.95 62.70
ยางแท่ง        
STR5L 58.00 57.75 58.20 57.95
STR20 56.50 56.25 56.70 56.45
น้ำยางข้น 60% 40.45 40.20 40.65 40.40
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย