กรมทางหลวง แนะ 3 จุดเช็คอินทางสายโรแมนติก พร้อมรับนักท่องเที่ยวปีใหม่

กรมทางหลวง แนะ 3 จุดเช็คอินทางสายโรแมนติก พร้อมรับนักท่องเที่ยวปีใหม่

กรมทางหลวง แนะนำ 3 จุดเช็คอินทางสายโรแมนติก ทางหลวงหมายเลข 1081 จังหวัดน่าน “โค้งเลข 3  โค้งตัว U  และโค้งเลข 0” พร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวและวันหยุดยาว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงขานรับนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  แนะนำจุดเช็คอินเส้นทางสายโรแมนติก จังหวัดน่าน บนทางหลวงหมายเลข 1081 สาย ปัว - สันติสุข - บ่อเกลือ ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตั้งอยู่ระหว่าง กม. 13+000 - กม. 47+150 ซึ่งเป็นทางหลวงเชื่อมต่อไปยัง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้แก่ โค้งตัว U ช่วง กม. 32+400 - กม. 32+700 ,โค้งเลข 3 ช่วง กม. 38+000 - กม. 38+700 และโค้งเลข 0 ช่วง กม. 46+000 - กม.46+400 

กรมทางหลวง แนะ 3 จุดเช็คอินทางสายโรแมนติก พร้อมรับนักท่องเที่ยวปีใหม่

เส้นทางของถนนสายนี้เป็นแนวธรรมชาติสวยงามตลอด 2 ข้างทางปกคลุมด้วยต้นไม้และภูเขา เมื่อขับรถมาถึงบริเวณจุดดังกล่าว   จะมีจุดจอดรถเพื่อสำหรับถ่ายภาพแล้วประชาชนสามารถขับรถไปท่องเที่ยวต่อได้ที่ อ.บ่อเกลือ เช่น อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  บ่อเกลือโบราณ น้ำตกสปัน  เป็นต้น

กรมทางหลวง แนะ 3 จุดเช็คอินทางสายโรแมนติก พร้อมรับนักท่องเที่ยวปีใหม่

เนื่องจากปัจจุบันปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มมากขึ้น  ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง  กรมทางหลวงเล็งเห็นความสำคัญนี้ อธิบดีกรมทางหลวงได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ดำเนินการเปิดศูนย์บริการประชาชนของหมวดทางหลวงสันติสุข อำนวยความสะดวกให้บริการเป็นจุดแวะพักและห้องน้ำระหว่างเดินทาง  อีกทั้งยังดำเนินการปรับปรุงจุดจอดรถ สร้างพื้นที่จอดรถปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง กำหนดช่องจอดรถ  พร้อมติดตั้งป้ายเตือน ป้ายลดความเร็ว และจะติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบให้กับนักท่องท่องเที่ยวและผู้ใช้ทางโดยเฉพาะช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง

กรมทางหลวงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงบนพื้น หรือที่จอดรถและช่วยกันรักษาธรรมชาติไว้  โปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุข “สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

กรมทางหลวง แนะ 3 จุดเช็คอินทางสายโรแมนติก พร้อมรับนักท่องเที่ยวปีใหม่