ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ม.ค.) กรุงเทพฯ 64.55 สงขลา 64.30 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 64.75 สงขลา 64.50 น้ำยางข้น 60% (ม.ค.) กรุงเทพฯ 41.65 สงขลา 41.40 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 41.85 สงขลา 41.60

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนมกราคม 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 64.55 64.30 64.75 64.50
ชั้น 2 63.95 63.70 64.15 63.90
ชั้น 3 63.40 63.15 63.60 63.35
ชั้น 4 63.10 62.85 63.30 63.05
ชั้น 5 62.65 62.40 62.85 62.60
ยางแท่ง        
STR5L 61.50 61.25 61.70 61.45
STR20 56.10 55.85 56.30 56.05
น้ำยางข้น 60% 41.65 41.40 41.85 41.60
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564