ปตท.-เอสซีจี หนุนเยาวชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

ปตท.-เอสซีจี หนุนเยาวชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

ปตท.-เอสซีจี ร่วมสนับสนุนเยาวชน เปิดเวทีร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน การพัฒนาที่ยั่งยืน ดึงสตาร์ทอัพพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมต่อยอดทางธุรกิจ

วันที่ 18 กันยายน 2564 มีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม ‘Youth In Charge’ อย่างเป็นทางการกับภารกิจพัฒนาเยาวชนให้กลายเป็น ‘ผู้นำการเปลี่ยนแปลง’ โดยมีภาคเอกชนภาคเอกชนร่วมประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เทนด์ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ AI และ Robotic กำลังมาแรง แต่กำลังโฟกัสดิจิทัล แพลตฟอร์ม และหุ่นยนต์มากขึ้น รวมทั้งต้องการให้เยาวชนให้ความสำคัญกับไบโอเทคโนโลยีเพราะตอบโจทย์การสร้างความยั่งยืน และตอบโจทย์ปัจจัย 4 ของมนุษย์ คือ อาหารและยารักษาโรค ดังนั้นถ้าไบโอเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าดวยการใช้เทคโนโลยีและ AI จะสร้างความยั่งยืนให้กับโลกได้ และต่อไปเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI จะไม่จำกัดเฉพาะแพลตฟอร์มบนมือถือเท่านั้น

ทั้งนี้ ปตท.ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้กับโรงเรียน 148 แห่ง และระดับครีมจะมีโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ที่คัดเลือกนักเรียนมาเรียน ส่วนระดับอุดมศึกษาจะมีสถาบันวิสเทคที่เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และ ปตท.มีสถาบันนวัตกรรมที่เป็นเวทีให้เยาวชนทำการวิจัยและมีงานรองรับ

นอกจากนี้ภาคธุรกิจมีการหารือกันว่าไทยจะก้าวข้ามการพัฒนาไปได้จะต้องให้ความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะมีการเปิดเวทีให้มีการแข่งขันด้านสตาร์ทอัพ และหลังจากนั้น ปตท.จะช่วยการต่อยอดทางธุรกิจให้

นายอรรถพล กล่าวว่า ความยั่งยืนเป็นแนวโน้มที่โลกกำลังให้ความสนใจ ซึ่ง ปตท.เพิ่งประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ Powering life with Future Energy and Beyond ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยพลังงานสะอาดที่ ปตท.จะลงทุนมากขึ้น ซึ่งทุกภาคส่วนจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี กล่าวว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพราะที่ผ่านมาเรากำลังเจอปัญหาสภาวะโลกร้อน โดยเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวคิดที่ไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่เป็นวิธีการที่ต้องลงมือทำจึงจะเกิดความสำเร็จ ซึ่งกระบวนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่จะมีความซับซ้อนและต้องใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความร่วมมือภายในสังคมและการลองผิดลองถูก

ดังนั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเรื่องของการลงมือทำมากกว่าแผนบนโต๊ะ เราจึงต้องการความร่วมมือจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้เยาวชนมีบทบาทในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเอสซีจีจะสร้างเวทีให้เยาวชนร่วมประกวดเพื่อสร้างโมเดลการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากร