‘สนธิรัตน์’เร่งโรงไฟฟ้าชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

‘สนธิรัตน์’เร่งโรงไฟฟ้าชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

สนธิรัตน์เดินหน้าเปิดยื่นเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน กลางเดือนเม.ย.นี้ชี้ไม่ขัด พ.ร.ก.ฉุกเฉินหวังเร่งอัดเม็ดเงินลงทุนฟื้นเศรษฐกิจฐานรากพพ. เตรียมสรุปรูปแบบยื่นโครงการสัปดาห์นี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 เป็นเวลา 1 เดือนนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เนื่องจากไม่ได้มีข้อห้ามการบริหารจัดการงานที่จำเป็น และสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการลงทุนและมีเม็ดเงินลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากแบบเร่งด่วน

“โรงไฟฟ้าชุมชนฯ จะเดินหน้าเต็มสูบ ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ตรงกันข้ามต้องเร่งรัดเพราะเศรษฐกิจข้างล่างแย่มาก คาดว่ากลางเดือนเม.ย.นี้ จะเปิดให้ยื่นเสนอโครงการฯได้ทำให้พี่น้องระดับล่างมีรายได้”

นายสนธิรัตน์กล่าวว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ จะต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับรองรับการยื่นเอกสารต่างๆ ให้มีความปลอดภัยตามหลักปฎิบัติในการป้องกันโรค เว้นระยะห่าง มีเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ หากจะใช้วิธีการยื่นเสนอโครงการฯผ่านช่องทางออนไลน์ ก็สามารถดำเนินการได้ แต่จะต้องวางแผนหรือจัดเตรียมระบบต่างๆให้พร้อมรองรับด้วย

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กล่าวว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้จัดทำระเบียบหลักเกณฑ์จัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เสร็จเรียบร้อยแล้ว และครบกำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ กกพ. www.erc.or.thจากนั้นจะต้องรอการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาถึงจะมีผลบังคับใช้

ในระหว่างนี้ พพ.จะหารือร่วมกับทีมงานเพื่อประเมินความพร้อม กำหนดรูปแบบ และกำหนดวันที่ในการเปิดยื่นเสนอโครงการฯ เพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมแผนขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงพลังงานพิจารณาความเหมาะสมของแผนการดำเนินงานในสัปดาห์นี้

“ระหว่างนี้ทีมงานจะหารือกันว่าจำเป็นต้องเลื่อนเปิดยื่นเสนอโครงการหรือไม่ หรือ หากยื่นเสนอผ่านออนไลน์ ระบบฐานข้อมูลจะรองรับเอกสารจำนวนมากได้หรือไม่ ซึ่ง พพ.กำลังหาข้อสรุปเสนอต่อรัฐมนตรีในเร็วๆนี้”