'ศบค.'เร่งแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตั้งศูนย์บริหารจัดการระดับชาติ

'ศบค.'เร่งแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตั้งศูนย์บริหารจัดการระดับชาติ

ศบค.รวบอำนาจแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยเบ็ดเสร็จ ตั้งศูนย์บริหารหน้ากากอนามัยแห่งชาติ พร้อมสั่งปลัดพาณิชย์ตั้ง 2 อนุกรรมการคุมราคาเวชภัณฑ์ และเจรจาผู้ส่งออกหน้ากากให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ

นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 (ศบค.) แถลงผลการประชุมศูนย์ศบค.ว่าที่ประชุม ศบค.ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้มีการหารือถึงปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย โดย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานและลงรายละเอียดเรื่องหน้ากากอนามัยซึ่งได้มีการเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศได้เป็น 2.4 - 2.5 ล้านชิ้น และได้พยามกระจายหน้ากากไปยังแพทย์และประชาชนให้รวดเร็วมากขึ้น 

ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารและแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ศบค.จะได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการหน้ากาอนามัยระดับชาติ และสั่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งอนุกรรมการกำหนดราคากลางและเวชภัณฑ์ระดับประเทศด้วย เพราะถือเป็นยุทโธปกรณ์ในการต่อสู้กับเชื้อโรค

รวมทั้งตั้งอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหน้ากากอนามัย เพื่อแก้ปัญหาที่มีการรับจ้างแต่ติดปัญหาลิขสิทธิ์ที่ต้องดูรายละเอียดสัญญา แต่ทว่ามีความต้องการทั้งในและต่างประเทศ จึงต้องพิจาณาว่าจะดำเนินการอย่างไรให้เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับคนในชาติซึ่งต้องดูข้อกฎหมายด้วย

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องระบบการดูแลสต็อกเวชภัณฑ์ที่ใช่ยาและไม่ใช่ยา ขอให้มีการให้ความสำคัญกับยุทโธปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามา การผลิตต้องใช้ให้เพียงพอ และจึงขอให้นำเสนอรายละเอียดให้ชัดเจนในอนาคต