ปตท.สผ. ชี้ซ่อม "โครงการซอติก้า" เสร็จสิ้นแล้ว ส่งก๊าซ เข้าไทยได้ปกติ

ปตท.สผ. ชี้ซ่อม "โครงการซอติก้า" เสร็จสิ้นแล้ว ส่งก๊าซ เข้าไทยได้ปกติ

ปตท.สผ. ชี้แจง "โครงการซอติก้า" ได้ซ่อมแซมท่อก๊าซธรรมชาติเสร็จสิ้นแล้ว สามารถส่งก๊าซ เข้าประเทศไทยตามปกติ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับแจ้งจากบริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.) สำนักงานย่างกุ้ง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยว่า จากการที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกของโครงการซอติก้าได้เกิดรอยรั่ว ซึ่งส่งผลให้ต้องหยุดการส่งก๊าซ มายังประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นั้น

ขณะนี้ ปตท.สผ.อ. ได้เร่งซ่อมแซมท่อส่งก๊าซ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยสามารถส่งก๊าซ เข้ามายังประเทศไทยได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย

 

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์