รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (10 สิงหาคม 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (10 สิงหาคม 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 2750-3000 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 2830-3000 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1850-1900 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 64/65 2100-2250

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (10 สิงหาคม 2565)