ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ย.) กรุงเทพฯ 63.60 สงขลา 63.35 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 63.80 สงขลา 63.55 น้ำยางข้น 60% (ก.ย.) กรุงเทพฯ 41.55 สงขลา 41.30 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 41.75 สงขลา 41.50

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565