"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 6 ส.ค.2565 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซลลดสูงสุด 1 บาท

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 6 ส.ค.2565 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซลลดสูงสุด 1 บาท

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT โดย OR ประกาศปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ซึ่ง ราคาน้ำมัน นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- พรุ่งนี้น้ำมันลด เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 80 สต./ลิตร ซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ลง 1 บาท

- ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสปรับตัวขึ้น 0.53%

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท. วันที่ 6 สิงหาคม 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.18 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 44.86 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 6 ส.ค.2565 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซลลดสูงสุด 1 บาท

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก วันที่ 6 สิงหาคม 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.18 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell) วันที่ 6 สิงหาคม 2565

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.18 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.45 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.16 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 6 ส.ค.2565 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซลลดสูงสุด 1 บาท

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" PT วันที่ 6 สิงหาคม 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.18 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 45.36 บาท/ลิตร