ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ย.) กรุงเทพฯ 65.95 สงขลา 65.70 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 66.15 สงขลา 65.90 น้ำยางข้น 60% (ก.ย.) กรุงเทพฯ 42.30 สงขลา 42.05 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 42.50 สงขลา 42.25

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565