'คมนาคม' เล็งเสนอโครการแลนด์บริดจ์เข้า ครม.ปีนี้

'คมนาคม' เล็งเสนอโครการแลนด์บริดจ์เข้า ครม.ปีนี้

"คมนาคม" เตรียมเสนอโครงการแลนด์บริดจ์เข้า ครม.ภายในปีนี้ จัดงบลงทุนระยะแรก 4 แสนล้านบาท พร้อมเร่งกรมเจ้าท่าดึงเทคโนโลยียกระดับบริหารจราจรทางน้ำ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า (จท.) ครบรอบ 163 ปี พร้อมทั้งเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ และเตรียมความพร้อมมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในโอกาสที่ประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังกำชับให้กรมเจ้าท่าเตรียมความพร้อมรองรับไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางน้ำ ด้วยการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุดที่มีปริมาณการขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ (Land brige) ชุมพร - ระนอง เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

'คมนาคม' เล็งเสนอโครการแลนด์บริดจ์เข้า ครม.ปีนี้

โดยกรมเจ้าท่าจะต้องเร่งศึกษา พัฒนา และปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย รวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมเจ้าท่าได้ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนาภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล มุ่งสู่ “MD NEXT 2023” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับความสะดวก ทั่วถึง และปลอดภัย

“ตอนนี้กรมเจ้าท่าต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของศักยภาพบริหารจัดการจราจรทางน้ำ เป็นเลคกูเรเตอร์ที่พร้อมต่อการเติบโตของปริมาณเรือขนส่งสินค้า ซึ่งจะส่วนนี้จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย”

 

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ยังวางเป้าหมายการผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ โดยขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อยู่ระหว่างออกแบบโครงการ และรูปแบบของการเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน เบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในปีนี้ หลังจากนั้นกระทรวงฯ จะโรดโชว์ไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นที่มีสายการเดินเรือขนาดใหญ่ อาทิ ดูไบ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และอังกฤษ เป็นต้น 

สำหรับโครงการแลนด์บริดจ์ เบื้องต้นกระทรวงฯ ได้คัดเลือกพื้นที่ทางเลือกท่าเรือที่เหมาะสม พบบว่าฝั่งอันดามันจะพัฒนาบริเวณจังหวัดระนอง คือ พื้นที่แหลมอ่าวอ่าง และฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร คือ พื้นที่แหลมริ่ว เนื่องจากพื้นที่ทั่งสองฝั่ง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับปริมาณตู้สินค้าได้ 20 ล้าน ที.อี.ยู. และยังสามารถขยายพื้นที่รองรับสูงสุดได้ถึง 40 ล้าน ที.อี.ยู. 

อีกทั้งยังอยู่ในตำแหน่งเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) และระบบราง MR8  ชุมพร - ระนอง โดยจากผลการศึกษาเบื้องต้นคาดว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะใช้เงินลงทุนในระยะเริ่มต้นประมาณ 4 แสนล้านบาท