บินไทยปรับเลี่ยงเส้นทางบินผ่านน่านฟ้าไต้หวัน

สาธารณรัฐประชาชนจีนออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) และเตือนสายการบินที่ดำเนินการในเอเชีย​ ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบินรอบๆไต้หวัน ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคมนี้

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเตือนสายการบินของไทย ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการบินเหนือน่านฟ้าไต้หวัน หลังจากที่สาธารณรัฐประชาชนจีนออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) และเตือนสายการบินที่ดำเนินการในเอเชีย​ ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบินรอบๆไต้หวัน ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคมนี้ เพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับเส้นทางบินที่บินสู่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี โดยทำการบินผ่านน่านฟ้าประเทศฟิลิปปินส์เป็นหลัก