"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" ปรับขึ้น "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สต.

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" ปรับขึ้น "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สต.

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" โออาร์-บางจาก ปรับขึ้น "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลด 30 สต./ลิตร ส่วน ดีเซล ราคาคงเดิม มีผล 29 มิ.ย. เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้ง "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้นราคา 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 30 สต./ลิตร สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซล ราคาคงเดิม  มีผล 29 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
 

โดย ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 (29 มิ.ย.65) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้

     - ดีเซลพรีเมียม ลิตรละ 49.36 บาท
     - ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท
     - E85 ลิตรละ 37.54 บาท
     - E20 ลิตรละ 44.94 บาท
     - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.88 บาท
     - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 45.15 บาท

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" ปรับขึ้น "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สต. "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" ปรับขึ้น "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สต.

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น