"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 3 ปั๊มดัง

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 3 ปั๊มดัง

อัปเดต "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก และ เชลล์

อัปเดต "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด" ข้อมูล ณ เย็นวันที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา 17.00 น. กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี ราคาน้ำมันวันนี้ ดังนี้


"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด" ปตท. (23 มิ.ย. 65 เวลา 17.00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.65 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 50.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.38 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 52.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 3 ปั๊มดัง

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด" บางจาก (23 มิ.ย. 65 เวลา 17.00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.38 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 47.86 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 3 ปั๊มดัง

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด" เชลล์ (Shell) (23 มิ.ย. 65 เวลา 17.00 น.)

 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 45.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 46.28 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.55 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 54.04 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 52.19 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565" กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 3 ปั๊มดัง