กบน.ตรึงราคาดีเซล 32 บาท ต่อ 1 สัปดาห์ ยืนยันคุมเพดานไม่เกิน 35 บาท

กบน.ตรึงราคาดีเซล 32 บาท ต่อ 1 สัปดาห์ ยืนยันคุมเพดานไม่เกิน 35 บาท

กบน.ตรึงราคาดีเซล 32 บาท ต่ออีก 1 สัปดาห์ ยืนยันคงกรอบเพดานราคาไว้ที่ลิตรละ 35 บาท เผยกองทุนน้ำมันติดลบ 7.2 หมื่นล้านบาท

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลในประเทศที่ 32 บาทต่อลิตรไปอีก 1 สัปดาห์ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.2565 โดยยังวางกรอบราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน 35 บาทต่อลิตร 

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลให้เป็น 5 บาทต่อลิตรไปอีก  2 เดือน ตั้งแต่ 21 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2565 กบน.จะพิจารณาอีกครั้งว่า แนวทางการบริหารจัดการอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยลดความผันผวนด้านราคาของน้ำมันดีเซลลง อย่างไรก็ดี อัตราภาษีที่ลดลง 5 บาทต่อลิตร ไม่ได้หมายความว่าราคาดีเซลจะลดลง 5 บาทต่อลิตร เพราะขึ้นอยู่กับฐานการคำนวณภาษีจะลดลงตามสัดส่วนน้ำมันดีเซลที่ผสมอยู่ในน้ำมันไบโอดีเซล (B100) เช่น ฐานภาษี B5 – B7 อัตราภาษีสรรพสามิตเดิม 5.99 บาทต่อลิตร แต่อัตราที่ลดลงจริงจะอยู่ที่ 4.65 บาทต่อลิตร ดังนั้น อัตราภาษีใหม่ที่ลดลงหน้าสถานีบริการน้ำมันจะจัดเก็บอยู่ที่ 1.34 บาทต่อลิตร จากเดิม 5.99 บาทต่อลิตร

สำหรับการพิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ของ กบน. เป็นไปตามมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง 10 มาตรการลดค่าครองชีพ โดยรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง ซึ่ง กบน. ได้พิจารณาปรับราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 32 บาทต่อลิตร และจะทยอยปรับราคาขึ้นลงเป็นรายสัปดาห์ หากในแต่ละรอบสัปดาห์ราคาน้ำมันตลาดโลกมีการปรับลดลง ก็จะมีการปรับเงินอุดหนุนและปรับเพดานราคาลดลงตามความการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันต่อไป

ทั้งนี้ ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 15 พ.ค.2565 กองทุนน้ำมันมีเงินฝากธนาคาร 2,094 ล้านบาท เงินฝากที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง 11,575 ล้านบาท รวมกระแสเงินสด 13,669 ล้านบาท บัญชีรวมติดลบ 72,062 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 37,854 ล้านบาท ซึ่งแซงบัญชีก๊าซหุงต้ม (ภาคครัวเรือน) แอลพีจี ไปแล้วที่ติดลบ 34,208 ล้านบาท

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์