คาดสิ้นไตรมาส3สินเชื่อคงค้างทั่วปท.กว่า3ล้านลบ.

คาดสิ้นไตรมาส3สินเชื่อคงค้างทั่วปท.กว่า3ล้านลบ.

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ คาดสิ้นไตรมาส 3/58 สินเชื่อคงค้างทั่วประเทศจะมากกว่า 3 ล้านล้านบาท เชื่อมาตรการกระตุ้นช่วยหนุนภาพรวมโตถึง 10%

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ตลาดบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขายในปีนี้ พื้นที่กรุงเทพฯ ยังครองอันดับ 1 ที่มีจำนวนโครงการมากที่สุด 445 โครงการ ซึ่งเติบโตใกล้เคียงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่ากว่า 435,500 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ชลบุรี 392 โครงการ มูลค่า 157,500 ล้านบาท นนทบุรี 200 โครงการ มูลค่า 168,000 ล้านบาท และ ปทุมธานี 161 โครงการ มูลค่า 120,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของตลาดบ้านจัดสรรทั่วประเทศในปีนี้มีโครงการไม่น้อยกว่า 2,500 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ขณะที่ตลาดโครงการชุด คอนโดมิเนียม มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายมากกว่า 1,000 โครงการ มูลค่ากว่า 1.1 ล้านล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมมูลค่าตลาดบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมจะมีมูลค่ารวมกว่า 2.5 ล้านล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 20 ของ GDP โดยมูลค่าของตลาดที่อยู่อาศัยไทย เมื่อนับจากมูลค่าของหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ทั่วประเทศอยู่ที่ 400,000-450,000 ล้านบทต่อปี

ส่วนสินเชื่อคงค้างทั่วประเทศหลังสิ้นสุดไตรมาส 3 ในปีนี้คาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 3 ล้านล้านบาท และสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในแต่ละปีเฉลี่ย 3 ปีล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 500,000 ล้านบาทต่อปี โดยในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 580,000-600,000 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อนที่ 570,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากการที่ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ จะส่งผลดีต่อภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ และช่วยให้ทั้งปีสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 10 หลังจากในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ตลาดอยู่ในภาวะชะลอตัวจากการที่ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น โดยภาพรวมหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล สิ้นสุดไตรมาส 3 ของปีนี้ ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณร้อยละ 10.1 แบ่งเป็นบ้านจัดสรรอยู่ที่ 32,000 หน่วย ลดลงจากปีก่อนที่ 35,500 หน่วย หรือลดลงประมาณร้อยละ 9.8 คอนโดมิเนียมมีจำนวน 43,700 หน่วย ลดลงจากปีก่อน 48,700 หน่วย หรือลดลงประมาณร้อยละ 10.3 อีกทั้งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลต่อเนื่องไปในปี 2559 และเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจต่อเนื่อง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า