อสังหาฯหวั่นเก็บภาษีที่อยู่อาศัยเพิ่มภาระประชาชน

อสังหาฯหวั่นเก็บภาษีที่อยู่อาศัยเพิ่มภาระประชาชน

นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร หวั่น เก็บภาษีที่อยู่อาศัยเพิ่มภาระประชาชน แนะเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อลดผลกระทบ

นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจ บ้านจัดสรร เปิดถึงกรณีที่มีข่าวว่ากระทรวงการคลังจะจัดเก็บภาษีที่อยู่อาศัยร้อยละ 0.03 สำหรับบ้านที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ปี 2560 ว่า คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากรัฐบาลจะจัดเก็บจริงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และควรมีการกำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อยกเว้นภาษีที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางระยะหนึ่ง เพราะขณะนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลเนื่องจากประชาชนชะลอการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อรอการลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองเหลือร้อยละ 0.01 ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งการตัดสินใจโดยเร็ว ถ้ามาตรการใดพร้อมควรจะประกาศออกมาทันที ส่วนมาตรการใดที่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาให้ดำเนินการต่อไป

นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า การเก็บภาษีที่อยู่อาศัยต้องมีความชัดเจนว่าจะจัดเก็บภาษีอัตราเท่าใด และมีเวลาให้ผู้บริโภคได้ปรับตัว ซึ่งเชื่อว่าประชาชนจะสามารถรับได้ สิ่งสำคัญขณะนี้ คือ อยากให้รัฐบาลมีความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง เพราะขณะนี้ประชาชนชะลอการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและคอนโด ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ปีนี้อาจจะติดลบเล็กน้อย หรืออาจจะแค่ทรงตัว