อสังหาฯผวา2ล้านล้าน แรงงานขาด

อสังหาฯผวา2ล้านล้าน แรงงานขาด

อสังหาฯผวารัฐลงทุน 2 ล้านล้าน ตลาดแรงงาน-วัสดุขาดแคลน ดันราคาบ้านปี"57 พุ่ง

จากแผนในปี2557 รัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมภายใต้โครงการ 2 ล้านล้าน ใช้ระยะเวลา 7 ปี และยังรวมถึงโครงการบริหารจัดการน้ำอีก 3.5 แสนล้านบาทนั้น คาดมีความต้องการใช้แรงงานจำนวนมากถึง 287,337 คน รวมถึงต้องใช้วัสดุเพิ่มขึ้นอย่างมาก สร้างความกังวลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ ไม่เพียงแค่จุดชนวนแย่งซื้อวัสดุก่อสร้าง แต่จะยิ่งกลายเป็นซ้ำเติมปัญหาการขาดแคลนผู้รับเหมา และแรงงานก่อสร้าง เข้าสู่ขั้นวิกฤติ ส่งผลต้นทุนใหม่เพิ่มสูงขึ้น

อธิป พีชานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า ภาพรวมปี 2557 ปัญหาการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานก่อสร้าง คาดว่าจะวิกฤติกว่าปีนี้ และจะขาดแคลนแรงงานในทุกกลุ่ม ทั้งแรงงานระดับหัวหน้าคุมงาน ,ระดับช่างฝีมือ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแม้กระทั่งแรงงานไร้ฝีมือ ก็ขาดแคลนด้วย และหลังจากรัฐบาลเริ่มขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและขนส่งของรัฐตามพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท จะกระทบต่อต้นทุน การพัฒนาบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมค่อนข้างมาก

ทั้งนี้ โดยเฉพาะคอนโดต้นทุนจะเพิ่มขึ้น 2 ทาง คือ ราคาที่ดิน และวัสดุก่อสร้าง ขณะที่ผู้รับเหมาหายากต้องมีการแย่งชิงกันรุนแรง ส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยในปี 2557 จะปรับขึ้นตามต้นทุนเฉลี่ย 5-7% จากองค์ประกอบที่ใช้ก่อสร้างอาคาร อาทิราคา ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ เหล็กเส้น วัสดุตกแต่ง ฯลฯ โดยคอนโดมิเนียมคาดปรับขึ้นเฉลี่ย บวกลบ 10 % ซึ่งถือว่าค่อนข้างมาก

ปัจจุบันคอนโดมิเนียมของศุภาลัย ราคาเสนอขายต่ำสุด คือ 3.6 หมื่นบาทต่อตร.ม อยู่ในย่านศรีนครินทร์ แต่สำหรับโครงการใหม่ราคาขายต่ำสุดคาดว่าจะต้องขยับขึ้นไปอยู่ที่ 4 หมื่นบาทต่อตร.ม และเชื่อว่าแนวโน้มปีหน้าคอนโด จะมีการปรับฐานราคาใหม่ไปอยู่ที่ 5 หมื่นบาทต่อตรม. ซึ่งเป็นราคาทำได้ยากแล้ว ในขณะที่คอนโดราคาล้านต้น จะหาซื้อยากและจะเห็นการลดขนาด ห้องชุดที่มีขนาดเล็กกว่า 21 ตร.ม.มากขึ้น

ส่วนบ้านจัดสรรราคาก็มีแนวโน้มปรับขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ในอัตราต่ำกว่าประมาณ 4-6% หรือเฉลี่ยปรับขึ้นไตรมาสละกว่า 1% เนื่องจากราคาจะขึ้นตามต้นทุนวัสดุก่อสร้างแบบค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่คอนโดจะมีต้นทุนสูงกว่าทั้งค่าก่อสร้าง และราคาที่ดิน

"ปีหน้า วิกฤติผู้รับเหมาและแรงงาน จะเป็นของจริง และในปีหน้าพม่าจะเริ่มการก่อสร้างโครงการอีกจำนวนมาก จะยิ่งดึงแรงงานกลับประเทศมากขึ้น "

ปีหน้าคอนโดใหม่ราคาพุ่ง15%

สอดคล้องกับ ชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อโครงการของรัฐเริ่มขึ้นเชื่อว่า จะสร้างแรงกดดันต่อการพัฒนาธุรกิจอสังหาฯ อย่างแน่นอน เนื่องจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง ถนน ต่างๆ จะต้องใช้แรงงาน บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และการกักตุนวัสดุก่อสร้างประเภท อิฐ หินดินทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก ย่อมมีมากขึ้น ดังนั้น คาดการณ์ว่า ราคาที่อยู่อาศัยในปีหน้า จะสูงขึ้นจากปีนี้ 10-15% จากปัจจัยต้นทุนราคาที่ดินในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่คาดว่าจะปรับขึ้นจากปีนี้ 10-20% และ ค่าก่อสร้างมีแนวโน้มปรับราคาขึ้น 15% จากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ราคาวัสดุก่อสร้างทั้งเหล็ก หิน ปูน ทราย จะปรับขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15% ประกอบกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มียอดขายโครงการในมือกว่า 1 แสนล้านบาท จะต้องเร่งงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จใน 2 ปีข้างหน้า ทำให้ผู้รับเหมารายใหญ่มีงานล้นมือ โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมมีผลอย่างมาก เพราะต้นทุนปรับขึ้น 2 ทาง คือราคาที่ดินที่ขยับขึ้นเร็วมาก โดยเฉพาะแนวรถไฟฟ้า และค่าวัสดุก่อสร้าง ส่งผลให้ราคาขายคอนโดมิเนียมต่อหน่วยขยับขึ้นกว่า 15% เมื่อเทียบกับปี 2556

จี้รัฐต้องรีบแก้ปัญหา

อิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ระบุว่า โครงการลงทุนของภาครัฐ เชื่อว่าอาจส่งผลต่อการขาดแคลนวัสดุพื้นฐานในการก่อสร้าง อาทิ ทราย หิน เหล็ก ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปอื่นๆ อย่าง ซีเมนต์ กระเบื้อง อิฐ ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าเหล่านี้ขาดแคลนหรือมีราคาสูงมากขึ้น ผลที่จะตามมาก็คือ ราคาบ้านจะต้องปรับขึ้นตามราคาสินค้าและวัสดุก่อสร้าง โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือผู้บริโภค

"ปัญหาดังกล่าวรัฐต้องรีบเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังระยะยาวในอนาคต เนื่องจากวัตถุดิบธรรมชาติอย่าง ทราย หิน นับวันก็จะยิ่งน้อยลง ประกอบกับการขอสัมปทานทำได้อยากขึ้นและจำกัดอยู่ในวงแคบ "