อสังหาฯกทม.ผงกหัว หลังชะลอตัวก่อนหน้า

อสังหาฯกทม.ผงกหัว หลังชะลอตัวก่อนหน้า

เสถียรภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยภาวะตลาดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเริ่มปรับดีขึ้นหลังจากที่ชะลอลงในช่วงก่อนหน้า

แต่ภาคอสังหาฯยังมีความเสี่ยงเรื่องภาวะขาดแคลนแรงงานและการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนการก่อสร้างที่อาจส่งผลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ในระยะต่อไปรวมถึงผลกระทบของการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยต่อความต้องการที่อยู่ อาศัยของภาคครัวเรือนในระยะต่อไป

เสถียรภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยภาวะตลาดมีแนวโน์มปรับตัวดีขึ้นทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน หลังจากที่ชะลอตัวลงในช่วงก่อนหน้า โดยด้านอุปสงค์พิจารณาจากจำนวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อปล่อยใหม่จากธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เริ่มปรับเพิ่มขึ้นในเดือนส.ค. 2556

ด้านอุปทาน ผู้ประกอบการมีการเปิดขายโครงการใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งบ้านแนวราบและอาคารชุดหลังจากที่ชะลอไปในช่วงก่อนหน้า โดยอาคารชุดส่วนใหญ่ยังคงเป็นระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท