ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง GLOCON ติดแคชบาลานซ์ มีผล 22 มิ.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง GLOCON ติดแคชบาลานซ์ มีผล 22 มิ.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหุ้น GLOCON และวอแรนต์ของบริษัท GLOCON-W4 ติดแคชบาลานซ์ มีผล 22 มิ.ย. - 21 ก.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายว่า หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 โดยให้ซื้อขายด้วยบัญชีเงินสด (Cash Balance) ได้แก่ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON มีผล 22 มิ.ย.ถึง 12 ก.ค.2564 เช่นเดียวกันกับ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ (GLOCON-W4) มีผล 22 มิ.ย.ถึง 12 ก.ค.