KBANK - ซื้อ

KBANK - ซื้อ

ปรับกำไรปี 2562 ลงเล็กน้อย

เราคาดว่าผลประกอบการ KBANK จะทยอยฟื้นตัวใน ไตรมาส 4/61 และปี 2562 อย่างไรก็ตามเราปรับประมาณการรายได้ที่ไม่ได้มาจากดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารปี 2562 ลง 5% (เพื่อสะท้อนเรื่องการการเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต รวมถึงยอดขายธุรกิจประกันภัยที่ลดลงจากการควบคุมจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่มากขึ้น) ส่งผลให้เราปรับลดคาดการณ์กำไรปี 2562 ประมาณ 4% เป็น 4.0 หมื่นล้านบาท เพื่อสะท้อนคาดการณ์รายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงดังกล่าว โดยเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2562 เราปรับลดลง 2% มาอยู่ที่ 244 บาท อ้างอิงจาก เป้าPBV ปี 2562 ที่ 1.3 เท่า เราคงคำแนะนำ “ซื้อ”

ธนาคารคาดเป้าการเติบโตสินเชื่ออยู่ที่ 5-7% ในปี 2561 และ 2562

ผู้บริหารกล่าวว่าเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่ออยู่ประมาณ 5-7% ทั้งในปี2561 และ 2562 หากแบ่งตามประเภทสินเชื่อ เป้าหมายสินเชื่อบรรษัทปี 2562 คาดว่าจะขยายตัว 3-5%,สินเชื่อ SME อยู่ที่ 2-4%, และสินเชื่อรายย่อย 9-12% เราคาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อที่ 6% ทั้งในปี 2561 และ 2562 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะอยู่ที่ 3.46% ในปี 2561 และ 3.53% ในปี 2562 ดีกว่าปี 2559 และใกล้เคียงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในช่วง9เดือนที่ 3.41% ทั้งนี้หากธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมาย
การเติบโตของสินเชื่อและ/หรือ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดการณ์จะกลายเป็นอัพไซด์ต่อคาดการณ์กำไรสุทธิของเราในปี 2562

คาดการตั้งสำรองหนี้สูญลดลงในปี 2562...คุณภาพสินเชื่อดีขึ้น

ผู้บริหารกล่าวว่าอัตราการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญ/สินเชื่อ (Credit Cost) ปรับตัวลดลงจาก 1.85% ในปีนี้ มาอยู่ที่ 1.65% ในปีหน้า (ใกล้เคียงกับตัวเลขของเรา) เราคาดว่า การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญฯของธนาคารจะอยู่ที่ 3.4 หมื่นล้านบาทสำหรับปีนี้และ 3.05 หมื่นล้านในปีหน้า ทั้งนี้สัดส่วนการตั้งค่าสำรองเพื่อหนี้สูญฯที่สูงถึง 156% ของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จะส่งผลให้ธนาคารสามารถควบคุมสัดส่วนหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ 3.3-3.7% ณ สิ้นปี 2562 (โดยสัดส่วนหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ 3.3% ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2561) เราคาดว่าคุณภาพสินทรัพย์ธนาคารจะปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและการเน้นนโยบายปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนการขายหนี้ด้อยคุณภาพออก/ตัดหนี้สูญ

รายได้ค่าธรรมเนียมลดต่อเนื่องปี 2562...จากการแข่งขันและธุรกิจประกัน

ธนาคารตั้งเป้ารายได้ที่ไม่ได้มาจากดอกเบี้ยสุทธิลดลง 5-7% ในปี 2562 ต่อเนื่องหลังจากที่คาดว่า รายได้ดังกล่าวปี 2561 จะลดลง 6-8% เนื่องจากธนาคารมีการเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ/อินเตอร์เน็ตตั้งแต่ไตรมาส 2/61 เป็นต้นมา และการแข่งขันการขายธุรกิจประกันภัยที่ร้อนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้าควบคุมธุรกิจประกันมากขึ้น โดยได้ออกกฎให้ ธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าซื้อประกันบ้าน/รถหรือสินเชื่อบุคคลอเนกประสงค์สามารถเลือกซื้อประกันภัยประกันชีวิตที่พ่วงมากับสินเชื่อธนาคาร ของบริษัทอื่นใดก็ได้ตามความสมัครใจของลูกค้า นอกเหนือจากบริษัทประกันในเครือของธนาคาร ดังกล่าวอาจทำให้ธนาคารสูญเสีย รายได้คอมมิชชั่นของธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตให้แก่บริษัทภายนอก โดยตามเราปรับลดรายได้ที่ไม่ได้มาจากดอกเบี้ยสุทธิของปี 2562 จากเดิมที่ทรงตัวจากปีนี้เป็น หดตัว 5% YoY อยู่ที่ 5.14 หมื่นล้านบาท โดยธนาคารคาดว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะขยายตัวในอัตราที่ไม่มาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนมากของปี 2562จะเน้นการปรับปรุงพัฒนาระบบ ดิจิตอลแบงค์กิ้ง และขยายฐานลูกค้า/ร้านค้าในระบบดิจิตอลให้มากขึ้น

จากรายได้ที่ไม่ได้มาจากดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงกอปรกับแนวโน้มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้คาดการณ์กำไรในปี 2562ลดลง 4% อยู่ที่ 4.0 หมื่นล้านบาท ทำนองเดียวกันอัตราส่วนต้นทุนต่อรายรับของเรา ณ ปี 2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 46.5% มาอยู่ที่ 47.7% สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารพอควรที่ 45% หากธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายอัตราส่วนต้นทุนต่อรายรับในปี 2562 ได้ จะเป็นอัพไซด์ต่อประมาณการของเราปี 2562