TFEX REPORT 28 เมษายน 2560

TFEX REPORT 28 เมษายน 2560

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 28 เมษายน 2560 มีปริมาณการซื้อขายที่ 176,442 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 68,601 สัญญา Single Stock Futures 98,501 สัญญา Gold Futures 6,795 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 6,481 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 1,463 สัญญา และ USD Futures 1,082 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้า (27 เมษายน 2560) ของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 2,076,268 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนีปรับตัวลดลงเล็กน้อยและปริมาณการซื้อขายเบาบาง เนื่องจากจะมีวันหยุดยาวทำให้ผู้ลงทุนชะลอการลงทุน โดยดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 993.98 จุด ลดลง 1.21 จุด (-0.12%) ในส่วน SET50 Index Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา S50M17 (64,555 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 994 จุด ลดลง 2.40 จุด และมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอต -0.02 จุด ส่วนสัญญา Stock Futures ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด คือ สัญญา IRPCM17 (10,096 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 5.61 บาท ลดงลง 0.08 บาท

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคา London Gold AM Fixing ล่าสุด อยู่ที่ 1,265.55 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.25 ดอลลาร์สหรัฐ โดย Gold Futures สัญญาที่ซื้อขายสูงสุดคือ GF10M17 (5,002 สัญญา) มีราคาที่ใช้ชำระราคา 20,890 บาท เพิ่มขึ้น 40 บาท ส่วนราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures ที่ซื้อขายสูงสุดคือ RSS3DX17 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 69.90 บาทต่อกิโลกรัม

สมาชิก TFEX ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดประจำวัน 3 อันดับแรก ได้แก่ บ.ล. เคจีไอ (ประเทศไทย), บ.ล. ภัทร และ บ.ล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 26.75%


                 ประเภทผู้ลงทุน        สัดส่วนการซื้อขาย

           ผู้ลงทุนสถาบัน                     35.53%

           ผู้ลงทุนทั่วไป                       54.57%

           ผู้ลงทุนต่างประเทศ                 9.90%