กสิกรฯชี้ปีนี้ศก.โต2.7%ปีหน้าแค่2.5%

กสิกรฯชี้ปีนี้ศก.โต2.7%ปีหน้าแค่2.5%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุเศรษฐกิจไทยปี2556 โตเพียง 2.7% ขณะที่ปี 2557 อาจลดลงเหลือโต 2.5%

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด สรุปภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้และแนวโน้มปี 2557 ว่า เศรษฐกิจของไทยชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2556 ท่ามกลางการหยุดชะงักของหลายกลไกขับเคลื่อน โดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนซบเซาลง ท่ามกลางหลายปัจจัยที่กดดันบรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศ

ขณะที่สถานการณ์การส่งออกที่ไม่สามารถฟื้นตัวได้ทันในปี 2556 ก็เป็นทิศทางที่คลาดเคลื่อนไปจากที่หลายหน่วยงานตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยเริ่มต้นปี 2556 ด้วยทิศทางการทยอยปรับตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังผ่านพ้นช่วงที่มีแรงกระตุ้นพิเศษจากมาตรการคืนเงินภาษีสำหรับรถคันแรกของรัฐบาล ตลอดจนแรงส่งการใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูผลกระทบจากอุทกภัยไปแล้ว ก่อนจะพลิกกลับมาอยู่ในภาวะชะลอตัวที่ผิดไปจากที่คาดค่อนข้างมากตั้งแต่ในช่วงกลาง-ปลายปี 2556 คาดว่า ตลอดปีนี้เศรษฐกิจไทยอาจเติบโตประมาณ 2.7% ชะลอลงจาก 6.5% ในปี 2555 การส่งออกน่าหดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีที่ 0.3 % แม้ทิศทางค่าเงินบาทจะลดแรงกดดันลง พร้อมๆ กับสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ทยอยปรากฏขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 ก็ตาม

ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2557 อยู่บนสมมติฐานที่มีความไม่แน่นอนสูง จึงประเมินว่า ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นและยังไม่มีทางออกที่แน่ชัด เศรษฐกิจไทยน่าจะโน้มเอียงลงสู่กรอบล่างของประมาณการกรณีพื้นฐานของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่ 3.7% ขณะที่ หากปัญหาทางการเมืองของไทยลากยาวเกินครึ่งปี จนกระทบการใช้จ่ายภายในประเทศ ทั้งในส่วนการบริโภคภาคครัวเรือน การตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจ และทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการใช้จ่ายของภาครัฐ ก็อาจส่งผลทำให้แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ในกรณีดังกล่าว แม้การส่งออกอาจขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย เศรษฐกิจไทยก็อาจขยายตัวได้เพียง 2.5% เท่านั้น