TUF :"Innovation"กลยุทธ์ขับเคลื่อนการเติบโตทั้งกลุ่มระยะยาว

TUF :"Innovation"กลยุทธ์ขับเคลื่อนการเติบโตทั้งกลุ่มระยะยาว

ชูกลยุทธ์ผสมผสาน..."Value-Added" บวก “Innovation” : จากที่ประชุม Analyst วันก่อน CEO ของธุรกิจต่างประเทศทุกธุรกิจ

(ได้แก่ บ.ย่อย MW Brands, Chicken of The Sea, Chicken of The Sea Frozen Foods และ Us Pet Nutrition) ได้แสดงวิสัยทัศน์สำหรับธุรกิจในช่วง 3 ปีข้างหน้า ที่ยังเห็นการเติบโตที่ดีต่อเนื่องจากปี 2556 ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง (Innovation) อาทิ การพัฒนาสินค้าที่สะดวกต่อการดำรงชีวิตของผู้บริโภค นอกเหนือจากการเพิ่มมูลค่าของสินค้า (Value-Added Product) เพื่อดึงดูดการยอมรับจากผู้บริโภค

ในขณะเดียวกัน บริษัทย่อยข้างต้นยังสามารถใช้ความได้เปรียบจาก TUF ที่ดำเนินธุรกิจอาหารทะเลครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จึงช่วยจัดหาต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ส่วนแต่ละบริษัทย่อย ยังมีกลยุทธ์การเติบโตธุรกิจเพิ่มเติมอีก อาทิ กลยุทธ์ขยายตลาดเชิงรุก (บ.ย่อย MW Brands) เพื่อครอบคลุมผู้บริโภคในกลุ่มประเทศยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และกลยุทธ์การตลาด เชิงรุก (บ.ย่อย Chicken of The Sea) ภายใต้แคมเปญ ฉลองครบรอบ 100 ปี Chicken of The Sea ผ่านช่องทางโฆษณาทุกรูปแบบ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านอาหารทะเลกระป๋อง และแช่แข็งในสหรัฐ

4 ธุรกิจกุ้งเริ่มฟื้น บาทอ่อนหนุน...ปัจจัยหลักขับเคลื่อนการเติบโตปี 2557 : ฝ่ายวิจัยประเมินว่ากำไรสุทธิในปี 2557 จะอยู่ที่ระดับ 5.8 พันล้านบาท เติบโตโดดเด่น 59% YOY โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสมมติฐานยอดขายรวมปรับตัวสูงขึ้น 18% YOY (สูงกว่าเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ 10% YOY) โดยนอกเหนือจากการเติบโตของธุรกิจต่างประเทศที่นำเสนอไปแล้วข้างต้น TUF ยังมีการเติบโตจากธุรกิจแซลมอน และธุรกิจอาหารสำเร็จรูปในประเทศไทย รวมถึงการฟื้นตัวของธุรกิจกุ้ง และอาหารสัตว์น้ำในประเทศไทย หลังจากที่สถานการณ์โรคระบาดในกุ้งขาวคลี่คลายลงบ้างแล้ว ซึ่งจะทำให้ปริมาณผลผลิตกุ้งในประเทศไทยออกสู่ตลาดมากขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยเชื่อว่าแนวโน้ม Gross Margin ในปี 2557 จะปรับตัวสูงขึ้นสู่ 15.4% จาก 13.3% ในปี 2556 สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ต้องการมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรให้สูงขึ้น ด้วยกลยุทธ์ในการปรับราคาขายล่วงหน้าของผลิตภัณฑ์กุ้ง

บวกกับการปรับเพิ่มราคาขายผลิตภัณฑ์ในธุรกิจแบรนด์ เพื่อให้สะท้อนต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายของการผลิตในโรงงาน หลังจากที่นำเครื่องจักรทันสมัยเข้ามาสู่สายการผลิตมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้แก่ธุรกิจอาหารในอนาคต

นอกจากนี้ ยังได้รับผลบวกจากเงินบาทอ่อนค่า 5% YOY ในปี 2557 เพราะบริษัทฯ มีฐานรายได้อยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศราว 90% (ส่วนใหญ่เป็นดอลลาร์) ขณะที่ต้นทุนเป็นสกุลต่างประเทศมีสัดส่วนราว 80% จึงช่วยหนุนการเติบโตของยอดขายรวม และอัตรากำไรสุทธิของ TUF ในปี 2557

4 คงคำแนะนำ ซื้อ...Fair Value ปี 2557 เท่ากับ 76 บาท : ฝ่ายวิจัยยังคงคำแนะนำ ซื้อ กำหนดให้มูลค่าพื้นฐานปี 2557 เท่ากับ 76 บาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มกำไรสุทธิปี 2557 ที่จะกลับมาเติบโตโดดเด่นที่สุดในกลุ่มเกษตร-อาหาร ทั้งนี้ ราคาหุ้นปัจจุบันยังมี Upside จากมูลค่าพื้นฐานอีกราว 18% และคาดการณ์ Div Yield ที่ระดับ 3.9%