ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.7373 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1890 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.7373 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1890 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (11 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.7373 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (10 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.5483 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1890 บาท/ยูโร)