กรมบัญชีกลางคาดเบิกจ่ายภาครัฐปีงบ65ทำได้93% หนุนจีดีพีโต3.5%

กรมบัญชีกลางคาดเบิกจ่ายภาครัฐปีงบ65ทำได้93% หนุนจีดีพีโต3.5%

กรมบัญชีกลางเร่งเบิกจ่ายงบภาครัฐหนุนจีดีพีโต 3.5% คาดทั้งปีงบ 65 เบิกจ่ายรวมได้ 93% แบ่งเป็นงบประจำ 98% และงบลงทุน 75% หลังส่งคณะทำงานเฉพาะกิจเกาะติดการเบิกจ่าย

นางสาวกุลยา  ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า  ในปีงบประมาณ  65  ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนก.ย.นี้  คาดว่า  การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลจะทำได้ 93% แบ่งเป็น  งบประจำ 98% และ งบลงทุน 75%

ทั้งนี้  กรมบัญชีกลางได้ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยส่งคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งส่วนกลาง และคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เร่งสนับสนุนและให้คำแนะนำหน่วยรับงบประมาณทุกแห่ง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน รวมทั้ง แจ้งหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายให้เร่งรัดการดำเนินงาน การก่อหนี้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.นี้

ขณะนี้ ข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 - 31 ก.ค.2565 มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมใช้จ่ายแล้ว 2,670,217 ล้านบาท คิดเป็น 86.14% ของวงเงินงบประมาณ 3,100,000 ล้านบาท

 

จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุนใช้จ่ายแล้ว 459,180 ล้านบาท คิดเป็น 76.08% ของวงเงินงบประมาณ603,510 ล้านบาท รายจ่ายประจำใช้จ่ายแล้ว 2,211,037 ล้านบาท คิดเป็น 88.57% ของวงเงินงบประมาณ 2,496,490 ล้านบาท

 

สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีใช้จ่ายแล้ว 235,526 ล้านบาท คิดเป็น 98.74% ของวงเงินงบประมาณ 238,532 ล้านบาท