บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดกองใหม่ MTOP3 ลุยหุ้นไทยคุณภาพดี ชูยีลด์ 5% ใน 5 เดือน

บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดกองใหม่ MTOP3 ลุยหุ้นไทยคุณภาพดี ชูยีลด์ 5% ใน 5 เดือน

บลจ.เอ็มเอฟซี สบโอกาสลงทุนหุ้นไทย เดินหน้าออก Trigger Fund ใหม่ "MTOP3" ตั้งเป้าหมายผลตอบแทน 5% ใน 5 เดือน เทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันที่ 0.25% ต่อปี IPO 15-19 ส.ค.นี้

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงมุมมองการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ว่า ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนของกองทุนเปิด ‘MTOP3’ คือ การคาดการณ์การชะลอตัวของภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบทั้งในไทย และต่างประเทศ จากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยจะเริ่มชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสสามของปีนี้ เกิดปัจจัยสนับสนุนการทำกำไรของบริษัท และทำให้แนวโน้มค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าอีกด้วย

บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดกองใหม่ MTOP3 ลุยหุ้นไทยคุณภาพดี ชูยีลด์ 5% ใน 5 เดือน

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากนโยบายการเปิดประเทศในช่วงครึ่งปีหลังที่ดีกว่าที่คาด ซึ่งจะช่วยให้ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และ GDP เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วย โดยปัจจัยเหล่านี้เองจะทำให้หุ้นในตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นในอีก 5 เดือนต่อจากนี้

จุดเด่นของกองทุนเปิด ‘MTOP3’  คือ จะเน้นลงทุนในหุ้นนำตลาดที่มีผลประกอบการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและราคาหุ้นปรับตัวลงมาต่ำกว่าราคาปัจจัยพื้นฐาน อีกทั้งนโยบายกองทุนเป็นกองทุนรวมผสมสามารถลงทุนหุ้นได้ในสัดส่วนตั้งแต่ 0-100% จึงมีความยืดหยุ่นสูงจากสภาวะความผันผวนของตลาด ทั้งนี้ MFC มองดัชนีที่ย่อตัวจากปัจจัยเรื่องสงคราม และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก จะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าสะสมหลักทรัพย์ที่คุณภาพดี และสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนได้

กองทุนเปิด ‘MTOP3’ เปิดขายหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 15-19 ส.ค. นี้ มูลค่าการซื้อขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท ตั้งเป้าหมายผลตอบแทน 5% ใน 5 เดือน เทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันที่ 0.25%

ทั้งนี้ กองทุนจะเลิกโครงการ เมื่อมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.53 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ตํ่ากว่า 10.50 บาทต่อหน่วยลงทุน และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดและ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และเลิกกองทุน และในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ได้

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์