ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.8822 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.2415 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.8822 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.2415 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (5 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.8822 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (4 ส.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 37.1237 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.2415 บาท/ยูโร)